zondag 24 juli 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Dhr. A.B. van 't Ende, Kampen
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Jenneke v.d. Steege & Oane Gerrit Dijkstra

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Mercy Ships 3. Zending

Markus 4: 35 – 5: 1 – 8
‘Kan het U wat schelen?’

Afkondiging

Lied: (1) Opwekking 176 - Sela - U bent mijn schuilplaats Heer - Live in Utrecht - YouTube

Votum en groet

Lied: LvdK 263: 1,2,3 Wees Gij mijn toevlucht

Lezing van Gods richtlijn voor het leven

Lied: LvdK Psalm 48: 4

Gebed

Schriftlezing: Markus 4: 35 - 5: 1 – 8

lied: (1) Je hoeft niet bang te zijn - YouTube

Kindermoment

lied: ‘oude’ LvdK 467b: 1,2,3 O eeuwige Vader sterk in macht

Preek Kan het U wat schelen?

lied: Psalm 42: 4 (nb) vers 5 in de oude berijming

Dankgebed

lied: LvdK 413: 1,2,3 Grote God wij loven U

Zegen
 

terug