zondag 17 juli 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Mw.H. Kramer, Emmeloord
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Jeanette Knol & Agnes Knol

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Kerk 3. Zending

Welkom en mededelingen

Psalm 138 vers 1 en 4

 • U loof ik, Heer, met hart en ziel…
 • Als ik omringd door tegenspoed…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 216 vers 1, 2 en 3
 • Dit is een morgen als ooit de eerste…
 • Dauw op de aarde, zonlicht van boven…
 • Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen…

Leefregel

NLB 221 vers 1, 2 en 3
 • Zo vriendelijk en veilig als het licht…
 • Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd…
 • Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft…

Gebed

Schriftlezing: Psalm 37:1-11, 34-40

Psalm 1 vers 1 en 2
 • Gezegend hij, die in de bozen raad…
 • Hij is een groene boom die staat geplant…

Kindermoment + kinderlied – God van licht…
https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY

Verkondiging

NLB 904 vers 1, 2 en 3
 • Beveel gerust uw wegen…
 • De Heer moet gij vertrouwen…
 • Laat Hem besturen, waken…

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte…

Slotlied: NLB 425
 • Vervuld van Uw wegen…

Zegen
 

terug