zondag 17 juli 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Mw.H. Kramer, Emmeloord
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Jeanette Knol & Agnes Knol

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Kerk 3. Zending

Welkom en mededelingen

Psalm 138 vers 1 en 4

 • U loof ik, Heer, met hart en ziel…
 • Als ik omringd door tegenspoed…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 216 vers 1, 2 en 3
 • Dit is een morgen als ooit de eerste…
 • Dauw op de aarde, zonlicht van boven…
 • Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen…

Leefregel

NLB 221 vers 1, 2 en 3
 • Zo vriendelijk en veilig als het licht…
 • Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd…
 • Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft…

Gebed

Schriftlezing: Psalm 37:1-11, 34-40

Psalm 1 vers 1 en 2
 • Gezegend hij, die in de bozen raad…
 • Hij is een groene boom die staat geplant…

Kindermoment + kinderlied – God van licht…
https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY

Verkondiging

NLB 904 vers 1, 2 en 3
 • Beveel gerust uw wegen…
 • De Heer moet gij vertrouwen…
 • Laat Hem besturen, waken…

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte…

Slotlied: NLB 425
 • Vervuld van Uw wegen…

Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst Open dienst

zo 03 mrt 2024 om 10:00

Koffiedrinken na de dienst

zo 03 mrt 2024 om 11:00

Bijbelkring

ma 04 mrt 2024 om 20:00

Catechisatie

do 07 mrt 2024 om 18:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!