zondag 10 juli 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. W. Dekker, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Karolien Hofstede & Iris van Ittersum

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Orgel 3. Zending

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: Liedboek Psalm 108: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Liedboek lied 969: 1, 2, 3 en 4

Woorden ten leven

Antwoordlied: Psalm 119: 63 en 64

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Handelingen 4:36-37 en Handelingen 11:19-30 (NBV21)

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 455 Kijk daar, een metselaar

Verkondiging

Lied: Evangelische Liedbundel 212 Heer, wat een voorrecht

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Afscheid van de kinderen uit groep 8 (kindernevendienst)

We wijzen elkaar op de collecte

Slotlied: Liedboek lied 971: 1 en 3

Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst Heilig avondmaal

zo 23 jun 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 30 jun 2024 om 09:30

Tentdienst

zo 07 jul 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!