zondag 10 juli 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. W. Dekker, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Karolien Hofstede & Iris van Ittersum

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Orgel 3. Zending

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: Liedboek Psalm 108: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Liedboek lied 969: 1, 2, 3 en 4

Woorden ten leven

Antwoordlied: Psalm 119: 63 en 64

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Handelingen 4:36-37 en Handelingen 11:19-30 (NBV21)

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 455 Kijk daar, een metselaar

Verkondiging

Lied: Evangelische Liedbundel 212 Heer, wat een voorrecht

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Afscheid van de kinderen uit groep 8 (kindernevendienst)

We wijzen elkaar op de collecte

Slotlied: Liedboek lied 971: 1 en 3

Zegen
 

terug