zondag 3 juli 2022 om 09:30

Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. K. van der Kamp
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Geen

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Zending over Grenzen  3. Zending

Mededelingen

Zingen: Psalm 32: 3 (‘Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven’)

Votum
Voorganger: Onze hulp op onze pelgrimsreis is van de Here,
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft voor altijd,
die niet loslaat de mensen met wie hij op weg is gegaan.

Groet
Voorganger: Genade voor jullie, en vrede,
van God de Vader,
Gemeente: die ons leidt op onze levensweg,  
Voorganger: van God de Zoon,
Gemeente: die meegaat met ons onderweg,
Voorganger: van God de Heilige Geest,
Gemeente: die dagelijks ons bezielt en inspireert,
Amen

Zingen: Gezang 802: 1, 4 (‘Door de wereld gaat een woord’)

Kyrie (telkens naar de bede: ‘zingen we samen’ zingt de gemeente het refrein van Gezang 1005 ‘Christus, ons licht….’; na de derde oproep zingen we vers 3 en refrein)

Richtlijn voor leven
(Galaten 5 16: Laat u leiden door de Geest. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Gaven in beeld
Op de Floriade in Almere hebben kunstenaars bij elk van deze vruchten een kunstwerk gemaakt. Ik laat ze zien ter inspiratie samen met een citaat van de kunstenaar. (Voor beamerist: na uitleg steeds even drie seconden wachten voordat het volgende beeld wordt getoond).

Zingen: Gezang 841: 1 (‘Wat zijn de goede vruchten’) (onder naspel kinderen naar nevendienst)

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40

Zingen: Gezang 221: 1, 3 (‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’)

Verkondiging

Zingen: Gezang 825: 1, 4, 5 (‘De wereld is van Hem vervuld’)

Mededelingen
Aankondiging collecte
Kort orgelspel

Gedachten bij het heilig avondmaal

Gebed

Zingen: Gezang 376: 1, 4 (‘Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’)

Viering
(kort orgelspel na brood en na wijn, bijvoorbeeld vrij naar Gezang 421 ‘Vrede voor jou’)

Dankzegging

Zingen (staan) / zegen: Gezang 416: 1, 2, 3 (aangepast, afwisselend met tekst) (‘Ga met God’)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Voorganger: De Here zegent je en behoedt je

2 (aangepast). Ga met God en Hij zal met je zijn
in het brood zich aan je wijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Voorganger: De Here doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig

3 (aangepast). Ga met God en Hij zal met je zijn:
in de wijn zich openbaren
in zijn liefde je bewaren.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

De Here verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede

Gemeente:
Gezang 431c (‘Amen, amen, amen’)

 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!