zondag 5 juni 2022 om 09:30

Kerkdienst Pinksteren
Voorganger(s): Mw. H. Kramer, Emmeloord
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Gerja ten Hove & zoon(s)

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Pinksterzending 3. Zending

Thema: In het spoor van de Geest

Welkom en mededelingen

Joh. de Heer 983 / Opwekking 249 vers 1 en 2

  • Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan…
  • Samen te strijden in woord en in werk…
Stil gebed, Bemoediging en groet

Geloofsbelijdenis

NLB 675 vers 1 en 2
  • Geest van hierboven, leer ons geloven…
  • Wat kan ons schaden, wat van U scheiden…
Gebed

Schriftlezing:
Handelingen 2:1-13

NLB 672 vers 1 en 3
  • Kom laat ons deze dag…
  • In ’t lichaam van de Heer…
Galaten 5:22-26

Joh. de Heer 57 vers 1 en 3
  • Er komen stromen van zegen
Kindermoment + kinderlied – Ik moet weggaan…
https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVESnQ

Verkondiging

NLB 841 vers 1 en 2
  • Wat zijn de goede vruchten…
  • Geloof om veel te geven…
Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte…

Slotlied: NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4
  • Ga met God en Hij zal met je zijn…
Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 21 jul 2024

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!