Kerkblad 05-08-2019 Kerkblad 05-08-2019
Van de kerkelijk werker
Bloeien…
‘De woestijn zal bloeien als een roos…’ Naast dat het een Bijbeltekst is (Jesaja 35: 1), is het ook een prachtig lied. Een lied wat we zongen midden in de woestijn bij Ein Gedi vorige week in Israël. Een oase midden in een dor en droog land. Wonderlijk om te zien. En wonderlijk om te geloven dat God dorre velden wil laten bloeien.
Het is weer hard werken op het land om alles vochtig te houden. Misschien staat dit lied daarom ver van je af. Daarom is het ook een geloofsuitspraak; vertrouwen dat God zelfs het meest droge veld nat wil maken.
Misschien is ons (geloofs)leven ook toe aan een regenbui. Het is droog geworden door omstandigheden. Jezus zegt ons dat Hij het Levende water (Joh. 4). Wat heerlijk om bij Hem onze dorst te lessen. Hij maakt alles nat. Hij is de Bron. Bij Hem komen te tot rust. Bij Hem komen we tot bloei!

Een heel goede groet vanuit Kampen,
Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Zondag 11 augustus
Aankomende zondag hoopt dominee R.A. Houtman uit Epe bij ons voor te gaan. Naast de gebruikelijke collecte voor diaconie en kerk, wordt er een collecte gehouden voor het orgelfonds.

Zondag 18 augustus
Op deze zondagochtend hoopt onze ‘slapend consulent’, dominee F. Verboom uit Kampen bij ons voor te gaan. De tweede collecte deze ochtend voor het onderhoudsfonds.

Zondag 25 augustus
Dominee G.H. Labooy uit IJsselmuiden hoopt op de laatste zondag van augustus bij ons voor te gaan. De tweede collecte is bestemd voor Kampereiland helpt……! In de maandbrief van augustus (welke ook te vinden is op onze website onder tabblad ‘kerkblad’), vindt u hierover een uitgebreide toelichting.

Zondag 1 september
Op de eerste zondag van september hoopt dominee E. va ’t Slot bij ons voor te gaan. We beginnen dan ook met een nieuw lied van de maand, lied 84a. Een toelichting hierop komt in de maandbrief van september te staan en In het volgende kerkblad. Er wordt deze morgen een extra collecte voor de kerk gehouden.

Kindernevendienst
Tijdens de zomervakantie gaat de kindernevendienst gewoon door. De kinderen zijn allemaal van harte welkom. Door dat er veel leidsters en ook kinderen op vakantie zijn, worden de groepen 1 t/m 8 allemaal samengevoegd in 1 groep en komen allemaal na de verkondiging weer terug in de kerk.

Lied van de maand (augustus)
Het lied 303, ‘Zonne en maan’ is een eenvoudig kerklied uit Zweden. Het lied is trinitarisch van opbouw; over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Het eerste couplet is een lofzang tot God; over de schepping waar wij Hem voor danken en prijzen. Couplet twee is gewijd aan Jezus, Die voor ons stierf, maar vandaag onder ons leeft. Het laatste couplet is gericht aan de Heilige Geest, die ons troost en kracht geeft.
De laatste 3 regels van ieder couplet zijn eigenlijk een refrein. De tekst is nagenoeg gelijk, alleen ‘de persoon’ verandert ieder couplet.
Het lied heeft een eenvoudige melodie. De melodie is vloeiend en ook voor kinderen goed mee te zingen.
Op de homepagina vindt u een link naar een uitvoering van de oorspronkelijke, Zweedse versie.

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Uit de gemeente
Op 23 augustus hopen Jasper Ronda en Sanne-Mayke Dunsbergen te gaan trouwen. Zij willen een zegen vragen over hun huwelijk in een dienst welke geleid zal worden door ds D. Dunsbergen, de oom van Sanne-Mayke. Deze dienst zal plaatsvinden om 15.45 uur, op een voor het bruidspaar waardevolle locatie, Voorsterweg 25 in Marknesse. Het huwelijk is een onbeschrijfelijk mooi cadeau van God. Een liefdes – verbond voor het leven. In Zijn liefde voor jullie, gaf Hij jullie aan elkaar! Jasper en Sanne-Mayke, een fijne en gezegende dag toegewenst!

Tot slot
Ik noemde al eerder de maandbrief voor september. Deze willen we vrijdag 30 augustus versturen. Heeft u, heb jij hier nog een stukje voor? Dan graag aanleveren vóór maandag 26 augustus via het mailadres van de scriba.

Namens de kerkenraad de hartelijke groeten,
Karlo van der Linde
 
 
Maandbrieven Maandbrieven
Vanaf december 2018 zijn we gestart met een maandbrief. Hierin staat de meest actuele informatie over kerkdiensten, activiteiten en acties. U kunt de maandbrief digitaal ontvangen. Stuur daarvoor een mailtje naar:

Hieronder treft u een overzicht aan met alle maandbrieven.

Maandbrief augustus 2019
Maandbrief juli 2019
Maandbrief juni 2019
Maandbrief mei 2019
Maandbrief april 2019
Maandbrief maart 2019
Maandbrief februari 2019
Maandbrief januari 2019
Maandbrief december 2018