6-1-2020 6-1-2020
Van de kerkelijk werker
In den beginne… (Gen. 1:1). Het zijn de eerste bekende woorden vanuit de Bijbel. Ergens in de eeuwigheid besloot God dat er een begin zou zijn, een start van de aarde. En dat moment viel niet te vroeg en niet te laat. Want God zag dat het goed was.
Het jaar 2020 is van start gegaan. Slecht een kleine wijziging op de kalender. Je kunt er niet omheen, het begint gewoon. Het jaar 2020 heeft een begin en ik hoop dat u en jij ook kunt zeggen dat het goed is dat er een nieuw jaar aanbreekt.
Wat gaat u doen in 2020, wat heb jij op de planning staan? Ik hoop, zoals elk jaar, dat we een stapje dichterbij God zullen leven. Dat Hij onze leidraad is bij wat we doen of wat we op de planning hebben staan. En dat we nog in het verre einde van 2020 zullen zeggen dat het een goed jaar is geweest, want God was erbij.  
Bart van ‘t Ende

Vierende gemeente
Zondag 12 januari
Voorganger deze morgen is dominee G.J. Röben uit Heerde. De tweede collecte in deze dienst is voor onderhoud.

Zondag 19 januari
Deze dienst staat in het teken van het Heilig Avondmaal. Ds A.W. van Veluw is voorganger. Van het lied van de maand, Lied 456a zingen we deze morgen vers 1, 6 en 7.
In het zesde couplet zingen we over  het delen van het brood. In de laatste regel staat ‘het brood van deze dag’. Met het  vieren van het Heilig Avondmaal wordt het samen delen van het brood heel concreet. De tweede collecte is voor Hulp aan Oost Europa. (HOE)

Thema avond ouders & tieners
Op donderdag 16 januari willen we als ouders van tieners voor een tweede keer bij elkaar komen. Thema is door de ouders zelf aangedragen; keuzes maken in het leven. Een blijvend en actueel thema, voor alle generaties. Bent u de vorige keer niet geweest, sluit gerust aan!
Graag weer even aanmelden wanneer u aanwezig bent, de avond start om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u bij mij terecht.
Bart van ’t Ende

Geboorte
Uit onze liefde
Uit onze dromen
Uit Gods handen
Ben jij gekomen


Zo kondigen Wilco en Esther de Ruiter-Groen de geboorte aan van hun dochter Myrthe Hannah. Myrthe is geboren op 26 december en het zusje van Job We wensen hen veel vreugde en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Vanuit de kerkenraad
Zondag 26 januari zullen diaken Gijs van Dijk en ouderling – kerkrentmeester Jurian van den Berg worden bevestigd in hun ambt. Een feestelijke dienst om naar uit te zien. We wensen de broeders een goede voorbereiding toe op deze dienst. Ook heten we ze van harte welkom in de kerkenraad.
In deze dienst zullen de ouderling Beatrix Knol en ouderling – kerkrentmeester Martijn Knol worden herbevestigd in hun ambt. We zijn dankbaar en blij als gemeente dat ze een nieuwe periode hun gaven en talenten op deze wijze willen inzetten voor God en Zijn gemeente. We wensen hen Gods zegen bij het uitvoeren van hun ambt.
Daarnaast zal in deze dienst afscheid worden genomen van diaken Ingrid Bolsius en ouderling – kerkrentmeester Karlo van der Linde. Vele jaren hebben zij de kerk gediend in het ambt. Met overtuiging, liefde en geduld hebben ze een deel van hun tijd gegeven aan het werk in de kerkenraad en de verschillende colleges. Dit werk deden ze met grote inzet. Als kerkenraad en gemeente zijn we jullie dankbaar voor hetgeen jullie gedaan hebben. Die dankbaarheid geldt ook voor jullie gezinnen, zij hebben jullie gesteund in het werk. Ambtdrager zijn doe je niet alleen, ook je gezin participeert hierin
Bart van ’t Ende

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Miny Pelleboer

 
terug