30-03-2020 30-03-2020
Van de kerkelijk werker

Stilte
Het wordt steeds stiller. In de wereld, Nederland, in Kampen en op Kampereiland en ook in mijn eigen leven. Kijkend uit mijn raam zie ik midden op een stralende zondag een uitgestorven plantsoen, zelfs de vogels houden zich stil.
Die verstilling brengt mij bij het stil worden van Jezus voor Pilatus (Matt. 27: 11 – 14). Hij bevindt zich in de grootste crisis van Zijn eigen leven; de beschuldigen vliegen Hem om de oren, het doodvonnis is in de maak en Hij zwijgt. Hij reageert niet op de woorden van Pilatus. Jezus is stil. Het oordeel zal voltrokken worden, hoe dan ook. Het is immers de wil van Zijn Vader en daarmee ook Zijn eigen wil. De componist Johann Sebastian Bach heeft dit moment treffend verwoord in zijn Matthäus Passion

Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.
                         (MP – koraal 44)

Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Na het zwijgen van Jezus klinkt een koraal vol vertrouwen en overgave in de Hemelse Vader. Velen zullen dit lied in de Nederlandse vertaling kennen (LvdK 904). In dit zwijgen van Jezus klinkt het gebed dat God alles in Zijn hand heeft. Doordat Jezus zweeg en het vonnis onderging, zijn wij vrijgesproken van zonde en schuld. Is er voor ons nu alle ruimte om dit lied van harte mee te zingen. Misschien juist ook nu in tijden van ziekte en zorg.
Mijn eigen stilte verdwijnt en ik zing; ‘beveel gerust uw wegen, al wat uw ‘t harte deert, der trouwe hoed’ en zegen van Hem, die ‘t al regeert’! Ik wens u en jullie gezegende dagen toe.
Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Op Kampereiland worden geen diensten gehouden. In de digitale weekbrief (zie homepagina) staan linken naar diensten die uitgezonden worden vanuit de PKN kerken in Kampen en IJsselmuiden.

Terugkom avond doopouders
Deze terugkom avond gaat NIET door. Zoals de omstandigheden er nu uitzien is het nog te kwetsbaar om bij elkaar te komen. Wanneer de situatie het weer toelaat hopen we een nieuwe datum te prikken. Hier een tip voor al de ouders wanneer het gaat om de geloofsopvoeding bij kinderen, kijk eens op de website van Matthijs van Vlaardingenbroek. Op deze link staan heel veel ideeën, knutsels en leuke filmpjes op om samen met je kinderen te doen. Van harte aanbevolen!

Pastoraat & bijstand (herhaling)
Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn.
Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen.
Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 378)

Collectes
Nu er al een tijdje geen diensten plaatsvinden in onze gemeente en dat voorlopig door de nieuwe maatregelen van afgelopen week nog een paar maand kan voortduren hebben we nagedacht in welke vorm we de mogelijkheid kunnen bieden om toch uw gaven te kunnen geven.
Het leek ons goed om de collectedoelen (zoals ze op het collecterooster staan) te noemen.
De collectes van de maand maart:
15-03 Kerk
22-03 Voedselbank
29-03 Orgel

De collectes van de maand april:
05-04 Onderhoud
09-04 Zending Over Grenzen
12-04 JOP Jongeren doorleven het paasverhaal 
19-04 Kerk
26-04 Lief en Leed

Wilt u iets overmaken voor eerder genoemde doelen dan kan dat op rekeningnummer:
NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie)
Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer:
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).
Met een hartelijke groet van de Kerkrentmeesters en Diaconie

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Miny Pelleboer

 
terug