15-02-2021

Van de kerkelijk werker
Je hoort erbij!
Liefde is en blijft het kernwoord van het de Bijbel. Tijdens de SKG dienst van 14 februari hoorden we daar een praktijkvoorbeeld van; Boaz die respectvol en waarderend omgaat met personeel en mensen die sociaal zijn achtergesteld (Ruth 2). Daarmee is Boaz ook een voorloper van Christus. De liefde van Christus overtreft alles. Jezus bleef aan het kruis hangen toen de mensen zeiden; ‘je hoort er niet bij’. Door Zijn offer liet Jezus zien dat heel de wereld erbij hoort. Wat een liefde. En wij mogen getuigen van die liefde in de komende lijdenstijd. Iedereen hoort erbij.
 
Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal
Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis (EL 194)

 
Een goede groet vanuit Kampen, Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
21 februari
Ds. Verboom zal voorgaan in de dienst waarin Joke v.d. Kolk zal worden herbevestigd als diaken.
De 1e collecte is voor diaconie en kerk, de 2e collecte is voor internet. Nu we kunnen uitzenden met beeld en geluid en we vaker uitzendingen hebben en meer kijkers worden de uitgaven voor kerkdienstgemist hoger.
 
28 februari
Voorganger is Ds. G. de Fijter
De 1e collecte is voor Kerk en diaconie, de 2e collecte is voor Edukans

7 maart Open dienst.
Het thema van deze dienst is “Hoop”. Aan de kinderen van de gemeente is gevraagd om een bouwwerk te maken van Lego en een foto daarvan op te sturen. De Opendienst commissie verwerkt deze foto’s en die zijn te zien in de dienst. Ziet u ook uit naar Hoop?

Verdiepingsavonden
We gaan nog even door met de verdiepingsavonden. Om te noteren in uw agenda:
Donderdag 18 februari – Het beeld van Christus door de tijd heen
Donderdag 4 maart – Wat is waarheid?
Donderdag 18 maart – thema nog in te vullen
De avonden starten om 19.30 uur. U kunt deze avonden live meekijken, of op een later moment terugkijken. De verdiepingsavonden worden uitgezonden via de website hervormdkampereiland.nl en kerkdienstgemist.nl. Van harte uitgenodigd om mee te kijken.

40-dagentijd
In het kader van de 40-dagentijd sturen we als bijlage van de maandbrief een boekje van TEAR fund mee voor gebruik in het gezin.

Bijbel kahootquiz
De eerstvolgende quiz staat gepland op zondag 14 maart en start om 20.00 uur. De link om mee te doen is te vinden op onze eigen website, www.hervormdkampereiland.nl. Iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen!

Catechisaties
De catechisaties gaan voorlopig niet door. Om de jongeren toch wat aan te reiken zal ik een vlog maken en deze in de groepswhatsapp versturen van de catechisanten. Ook zullen deze vlogs geplaatst worden op de website van de kerk, zodat u thuis er eens over door kan spreken met elkaar.
Een hartelijke groet, namens Bart van ’t Ende en de kerkenraad,
Miny Pelleboer


  
terug

Agenda

Kerkdienst open dienst

07 mrt 2021 om 10:00 Het thema van deze dienst is “Hoop”. Aan de kinderen van de gemeente is gevraagd om een bouwwerk te maken van Lego en een foto daarvan op te sturen. De Opendienst commissie verwerkt deze foto’s en die zijn te zien in de dienst. Ziet u ook uit naar Hoop?

Kerkdienst Biddag

10 mrt 2021 om 19:30

Kerkdienst

14 mrt 2021 om 10:00

Bijbelquiz via Kahoot!

14 mrt 2021 om 20:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.
 

Momenteel is het helaas niet mogelijk om diensten fysiek bij te wonen.


Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Veertigdagentijdkalender

 

Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!