30-11-2020


Van de kerkelijk werker
Zie!  
Tijdens een huisbezoek kreeg ik de tip door om het boek De stad der blinden te lezen. Een predikant noemde het eens tijdens de preek. Met veel interesse heb ik het boek gelezen. De zinnen zijn wat lastig, maar het verhaal is heel boeiend; hoe een hele samenleving plotseling blind wordt. Een beetje deprimerend.  

Ik heb tijdens het lezen mij veel dingen gerealiseerd, en een van de dingen was het eenvoudige ‘ik kan zien’. Mijn ogen doen het en ik zie de mensen en kleuren om mij heen. Kostbaar.  
Het woordje ‘zien’ wordt in de Bijbel vaak gebruikt om je opmerkzaam te maken, een signaalwoord dat je op moet letten. Johannes de Doper doet dat, hij zegt tegen de omstanders: ‘Zie, het Lam van God’ wanneer Jezus voorbij komt (Joh. 1:29). Het is Advent, we leven naar kerst toe. Advent is ook een signaalwoord, ‘zie, het wordt kerst’! Het feest dat we vieren omdat het Lam van God naar ons is toegekomen. Tijdens de Adventsweken mogen we daar naar uitzien! 
 
Omzien naar elkaar 
Corona houd ons allemaal nog bezig. Een ieder merkt dat op zijn eigen manier. Jongeren missen de ontmoetingen met elkaar en ouderen voelen zich eenzamer en kwetsbaarder. Laten we elkaar niet vergeten. Geef uw ogen goed te kost, zodat we niemand vergeten!  
 
Zien in de kerk  
Nog een keer het woord ‘zien’. Want er hangt nu een camera in de kerk! We zijn er dankbaar voor!  We kunnen nu de kerkdiensten uitzenden via beeld. Hopelijk komt alles goed over in uw huiskamer. We bidden dat op deze manier de betrokkenheid versterkt wordt. En hopen dat de kerkdiensten hun weg vinden voor heel de gemeenschap op Kampereiland zodat we kerk met elkaar kunnen zijn.  
 
Bart van ’t Ende  
 
Jeugddienst 
De a.s. jeugddienst van 13 december gaat niet door. Op een ander moment zal er door de jeugddienstcommissie een activiteit worden georganiseerd voor de jongeren.  
 
Doopdienst 
Op zondag 6 december zullen twee kinderen het water van de Heilige doop ontvangen. Een bijzondere gebeurtenis voor Silas van den Berg en Liz Vierhuizen. Zij zullen er later niets van herinneren, maar God wel! Hij vergeet nooit. We wensen de doopouders geduld en Gods zegen toe bij de (geloofs)opvoeding.  

Vierende gemeente
6 december  Deze dienst staat in het teken van de 2e Advent  EN in het teken van de doop van 2 jonge gemeenteleden, Liz Vierhuizen en Silas van den Berg. Ds H.A. van Maanen gaat voor. Informatie over de organisatie van de dienst vindt u in de maandbrief.
De 1e collecte is voor kerk en diaconie, de tweede is voor de Voedselbank.
Ook heeft de Voedselbank nog behoefte aan Wasmiddelen en afwasmiddel en kunnen ze lang houdbare produkten goed gebruiken. Achterin de kerk staan daarvoor kratjes.
13 december Dit is de 3e Adventszondag van dit jaar. Voorganger is Ds D. Wolters uit Vollenhove.
De 1e collecte is voor Kerk en diaconie, de 2e collecte voor het orgel.

Oppas
Allen weer hartelijk dank voor jullie inzet om op te passen tijdens de kerkdiensten. 
Voor komend jaar kunnen we nog wel wat oppassers erbij gebruiken, mocht u of jij het leuk vinden om dat te doen? Schroom niet en geef het door aan Brenda (0622011374) 

Kampereiland helpt..
De commissie heeft weer informatie uit Roemenië. U leest daarover in de maandbrief.

Advent
Ondertussen is huis aan huis op Kampereiland de envelop met de Adventskalender in de bus gevallen. Wat een werk heeft de Kerstcommissie er aan gedaan. Hartelijk dank daarvoor! Laat dat werk tot zijn recht komen, zodat in alle huizen wordt afgeteld naar Kerst.

Een hartelijke groet, namens Bart van ’t Ende en de kerkenraad,
Miny Pelleboer

 
terug

Agenda

Catechisatie

03 dec 2020 om 18:30

Kerkdienst 2e Advent | Doopdienst

06 dec 2020 om 10:00

Samen op weg

07 dec 2020 om 19:45

Kerkdienst 3e Advent

13 dec 2020 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. Om een dienst bij te wonen dient u zich aan te melden via het aanmeldingsformulier.

De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zijn hier of via kerkdienstgemist live te volgen en achteraf terug te kijken.

Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.