Kerkblad 15-04-2019 Kerkblad 15-04-2019

Van de kerkelijk werker
Op Goede Vrijdag staan we stil en worden we stil; God sterft. Door mij. Voor mij. Opnieuw de woorden uit Johannes 15: 13: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden’. Wij mogen de vrienden van Jezus genoemd worden. Hij stierf voor ons.
In deze week van voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen kwam de volgende dichtregel van Huub Oosterhuis in gedachten: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen…’. Wanneer alles om ons heen verstild op Goede Vrijdag, we stil blijven op zaterdag, breekt zondag het Licht door. Het overviel de vrouwen op de Paasmorgen. En ik hoop dat het u en jou ook opnieuw ‘overvalt’. Dat we worden aangeraakt door het Licht van Pasen. Het Licht van de overwinning door de Zoon van God op de dood. En wij mogen elke dag leven in dat Licht. Ik wens u en jou goede en gezegende paasdagen.
Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Op Witte Donderdag mochten we het avondmaal vieren zoals Jezus dit heeft ingesteld vlak voor zijn arrestatie. Jezus wist dat Hij de volgende dag op het kruis zou gaan sterven. Uit liefde voor ons heeft Hij op die laatste avond van zijn leven aan de apostelen een 'afscheidscadeau' gegeven; Zijn eigen Lichaam en Bloed onder de gedaanten van Brood en Wijn. Dit is de reden dat we op Witte Donderdag Avondmaal vieren.

Vrijdag 19 april
Op Goede Vrijdag willen we om 19:30 in een vesperdienst de kruisiging van Jezus gedenken. De kerkklok zal voor aanvang van de dienst niet luiden en er zal voor en na de dienst geen orgelspel zijn, dit als teken van rouw. Evenals op Witte Donderdag hoopt dominee E. van ’t Slot uit Zwolle de dienst te leiden.

Zondag 21 april – Eerste paasdag
Het is feest vandaag! Het grootste feest dat we als christenen te vieren hebben. Het graf is leeg, want Jezus ligt er niet meer. De levende heeft bij de doden niets meer te zoeken. De dood is overwonnen. In een morgendienst geleid door de heer A. Palland uit Mastenbroek mogen we dit samen vieren. De extra collecte van vandaag gaat naar JOP (jeugdwerk).

Zondag 28 april
Vanmorgen hoopt dominee K. de Lange uit Lelystad bij ons voor te gaan. Extra collecte is bestemd voor het orgelfonds.

Zondag 5 mei
In de morgendienst gaat dominee G. Timmer uit Ens voor. De extra collecte deze dienst is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Jeugddienst
Zondag 5 Mei om 19.30 is er weer een jeugddienst. We hebben als thema: Bevrijdingsdag! Hoe vrij ben jij? Onze spreker deze avond is Bram van Putten. De muzikale begeleiding zal worden gedaan door de band: Applemouse. De liederen die deze avond muzikaal worden begeleidt en door ons meegezongen worden is een mix tussen opwekking en popnummers. De teksten van de gekozen popnummers zijn zeker toepasbaar binnen de kerk. Ons collectedoel deze avond is voor: Opendoors.
Iedereen is van harte welkom en neem gezellig iemand mee.

Tot ziens,
Groeten van de Jeugddienstcommissie

Lied van de maand
De zondagen na Pasen zingen we het lied ‘O Heer, blijf toch niet vragen’ (lied 649). Hoewel hij niet bij naam genoemd wordt, gaat dit lied over Petrus.

In het lied herkennen we de geschiedenis uit Johannes 21 (vers 15-21), waarin Jezus aan Petrus vraagt of Petrus Hem lief heeft. Het lied is geen letterlijke berijming van de Bijbeltekst uit Johannes; de geschiedenis wordt meditatief aan ons verteld.
Opvallend aan het lied is dat het in de ik-vorm wordt gezongen. Gaat het wel om Petrus; worden wij niet zelf aangesproken…?

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Kampereiland helpt…..!!
Oud ijzer
De inzameling van oud ijzer zal plaats vinden op zaterdag 20 april op Kampereiland bij Marten Knol aan de Noorderandweg én bij de Veenhof in Kamperveen. Het ijzer kan in de container, andere soorten: rvs, koper ed graag even apart houden. Ook oude accu’s kunnen ingeleverd worden. De opbrengst komt ten goede aan het Roemenië project. Van harte bij u aanbevolen! 

Slagbaltoernooi
Op zaterdag 15 juni staat weer het jaarlijks slagbaltoernooi gepland op het Zuideinde (bij de school). Een aantal slagballers van Kampereiland zijn al enkele jaren succesvol. Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld een team met schooljeugd van hier mee zou doen. 
Andere teams zijn natuurlijk ook welkom. We hopen ook dit jaar op mooi weer.  De deelnemers worden elk jaar fanatieker en de groep met toeschouwers wordt steeds groter, daar zijn we erg blij mee.  Nadere informatie zal te zijner tijd volgen.
Zin om mee te doen? Laat het ons weten.

Nacht Zonder Dak
We gaan binnenkort kijken of we een geschikte datum kunnen vinden en vragen of er jongeren zijn die hieraan mee willen doen. Zodra we iets weten laten we het zeker weten.

Gerda, Marianne, Mieke, Marten en Kor

Tot Slot
Het is de bedoeling dat de maandbrief voor mei, vrijdag 26 april verzonden wordt. Kopij hiervoor graag aanleveren voor maandag 22 april via .

Namens de kerkenraad gezegende kerkdiensten en goede Paasdagen toegewenst,

Karlo van der Linde.
 

 
Maandbrieven Maandbrieven

Vanaf december 2018 zijn we gestart met een maandbrief. Hierin staat de meest actuele informatie over kerkdiensten, activiteiten en acties. U kunt de maandbrief digitaal ontvangen. Stuur daarvoor een mailtje naar:

Hieronder treft u een overzicht aan met alle maandbrieven.

Maandbrief april 2019
Maandbrief maart 2019
Maandbrief februari 2019
Maandbrief januari 2019
Maandbrief december 2018