29-06-2020

Van de kerkelijk werker

Ik sla mijn ogen op naar de bergen… (ps. 121:1)

Bergen
Je ogen opslaan naar de bergen. In aanbidding. Want je weet dat voorbij de bergen Jeruzalem ligt met de tempel van God. Daar woont God. Van Hem verwacht ik hulp.
Je ogen opslaan naar de bergen. In radeloosheid. Er zijn dingen in het leven waar je als een berg tegen opziet. Er lijkt geen doorkomen aan. Waar je ook kijkt overals granieten gevaarten. Onbeklimbaar. Onaantastbaar. Wáár komt mijn hulp vandaan!?
Geen zorgen. Als God wil dat je een berg beklimt, zal Hij je in alles terzijde staan. Om het in een eigentijdse vertaling te zeggen:
Voor mij zie ik een berg, die haast de hemel raakt.
Maar dat is niet zo erg: God heeft die berg gemaakt .
Ik struikel nogal gauw, maar Hij richt me weer op.
Als ik op Hem vertrouw, haal ik de hoogste top.’ (Arie Maasland)

Zondag 5 juli willen we met elkaar psalm 122 lezen en daar zal de preek ook overgaan. Centraal zal staan de ontmoeting met God en zijn Huis. De zondag daarop, 12 juli, lezen we met elkaar psalm 121. Een psalm wat gaat over onrust, hoop, verwachting en vertrouwen. Begrippen die kenmerkend zijn sinds het coronavirus in het afgelopen voorjaar in onze samenleving, in onze levens kwam. Wie zien uit naar gezegende diensten.
Bart van ’t Ende

Kerkdiensten vanaf 5 juli
‘Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’ verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem’. Woorden uit psalm 122. Een lied wat de pelgrims zongen wanneer ze naar de tempel mochten.
Onze eerste Eredienst is op zondag 5 juli om 9.30 uur. We zullen niet zingen in de komende diensten. Voor velen is dat een tegenvaller, want juist het zingen met elkaar geeft verbondenheid. Wat ook anders is, is dat u zich van tevoren aan moet melden. Op onze website http://www.hervormdkampereiland.nl  staat een formulier waar u zich per dienst kunt aanmelden, met vermelding van het aantal personen. Lukt dat niet dan mag u ook mailen of bellen naar de scriba. Meer informatie over de diensten vindt u in weekbrief 15.
Bart van ’t End

Collectes
5-7 De Hoop
De Hoop doet het samen..! Met vrijwilligers, donateurs, bidders en medewerkers mogen we samen anderen helpen op weg naar een nieuw leven. Help mee!!
12-7 onderhoud
19-7 orgel
26-7 De Herberg
Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie door omstandigheden tijdelijk even geen dak boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg.

Wilt u iets overmaken voor eerder genoemde doelen dan kan dat op rekeningnummer:
NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie) onder vermelding van het doel.
Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer:
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Zomergezinsboekje
Vanuit verschillende kerkelijke organisaties wordt er een zomergezinsboekje beschikbaar gesteld om met je gezin deze zomervakantie te gebruiken.
Als kerkenraad hebben we voor elk gezin met kinderen (tot 18 jaar) een boekje besteld.
Deze zal bij u thuis worden bezorgd. Het is een leuk en praktisch boekje met Bijbelverhalen, goede vragen en praktische opdrachten om met je gezin te doen. Maak er gebruik van!
De kerkenraad


Een hartelijke groet, namens Bart van ’t Ende en de kerkenraad,
Miny Pelleboer


 
terug

Agenda

Kerkdienst

12 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

19 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

26 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

02 aug 2020 om 9:30

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.