Slagbaltoernooi Slagbaltoernooi

Op zaterdag 15 juni staat weer het jaarlijks slagbaltoernooi gepland op het Zuideinde (bij de school). Een aantal slagballers van Kampereiland zijn al enkele jaren succesvol. Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld een team met schooljeugd van hier mee zou doen. Andere teams zijn natuurlijk ook welkom. We hopen ook dit jaar op mooi weer. De deelnemers worden elk jaar fanatieker en de groep met toeschouwers wordt steeds groter, daar zijn we erg blij mee. Nadere informatie zal ter zijner tijd volgen.

Zin om mee te doen? Laat het ons weten.

 
Nacht Zonder Dak Nacht Zonder Dak
We gaan binnenkort kijken of we een geschikte datum kunnen vinden en vragen of er jongeren zijn die hieraan mee willen doen. Zodra we iets weten laten we het zeker weten.
 
Roemenië Commissie Roemenië Commissie
Tijdens de opening van het Winterwerk is het al te kennen gegeven: ”De Roemenië commissie is bezig met het organiseren van een reis naar Pacureni voor gemeenteleden”.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de reis te combineren met het bezoeken van enkele toeristische plaatsen.
Het wordt nu iets concreter. Deze reis staat gepland van 15 augustus – 22 augustus 2019. Op maandag 14 januari organiseren we een informatieavond voor belangstellenden. Hier zullen we meer informatie geven over de mogelijke verschillende manieren van reizen (busreis, deels vliegen en daarbij zelf rijden e.d.), en kosten die daarbij horen. Aanvang: 20.00 in de Veenhof te Kamperveen.
 
 
Reisverslag hulpgoederen Roemenië Reisverslag hulpgoederen Roemenië

- september 2018 -
 

Op donderdag 13 september zijn Aly en Henk Tromp en Ep en Wou Kragt per vliegtuig vanaf Dortmund vertrokken naar Roemenië. Eén dag eerder is de vrachtwagen met hulpgoederen vertrokken naar Pacureni. Ab Kok en voor het eerst ook Gerben van ’t Oever waren de chauffeurs van de vrachtwagen. Gerben van ’t Oever is tevens de eigenaar van de truck. Zij hebben geheel belangeloos het transport verzorgd. Ook de Hr. D. Smit heeft een steentje bijgedragen door te zorgen dat er een retourvracht aanwezig was vanuit Hongarije. Deze opzet zorgt voor een goedkoper transport, wel moet de stichting de brandstof, tol, overnachtingen ed. van de chauffeurs vergoeden. Al met al mogen we dankbaar zijn dat deze heren dit alles voor onze stichting willen doen. Ook zij hebben een voorspoedige reis gehad.

Vrijdag 14 september kwam de vrachtwagen aan in Pacureni en ’s middags konden we met voldoende hulp de vrachtwagen uitladen en verdelen naar de bekende opbergplaatsen. Ivm de bruiloft van Andrea, dochter van de eigenaar van de winkel, konden wij niet op zaterdag uitlopen. Dominee Biro Janos moest de dienst namelijk voorgaan. Ook wij en de chauffeurs kregen een uitnodiging om de bruiloft bij te wonen.

In de dienst van zondag 16 september hebben wij de hartelijke groeten overgebracht van de inwoners van Kamperveen.

Op 17 september zijn we, met behulp van +/- 6 mannen en enkele vrouwen, begonnen met het in elkaar zetten van de kasten ed. ’s Middags begon de verkoop van alleen meubels en dit verliep zeer goed. Enkele bankstellen en 3 kasten bleven nog over, deze werden in de loop van de week ook verkocht.

Dinsdag 18 september vond de verkoop van kleding en schoenen plaats. De kwalitatief goede kleding, zorgvuldig verpakt door de dames van Kamperveen en Kampereiland, vond gretig aftrek. Onder prima weersomstandigheden ging de verkoop de hele week door tot aan vrijdagmiddag 18.00. Met name schoenen, linnengoed en dekens werden snel verkocht. De opbrengst van de verkoop was ong 5500,- euro. De belangstelling van de inwoners van Pacureni, maar ook vanuit de omringende dorpen, lijkt steeds groter te worden. Alleen maar goed: de kerkenraad van Pacureni kan zich ook nu weer verheugen op een welkome aanvulling op hun inkomsten.

Ook dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het kindertehuis in Glodeni. De kinderen waren erg blij met de meegenomen cadeautjes. De heer Balla Arpad, de baas was het kindertehuis, was wel een beetje bezorgd. Alle medewerkers moeten steeds hun beste beentje voorzetten om ook voor de komende twee jaar subsidie te kunnen ontvangen. De inkomsten worden steeds lager als gevolg van hogere lasten en het terugtrekken van een belangrijke sponsor, mevr Katy Ted uit Engeland. Zij geeft dit jaar nog 200 euro en volgend jaar niets meer, aldus de Hr. Arpad. Momenteel worden er 25 voornamelijk weeskinderen ondergebracht in het tehuis in Glodeni en 7 kinderen in Tirgu Mures. Dit tehuis en nog één onderkomen elders horen bij elkaar. Momenteel word de voeding betaald door het rijk, maar voor medicijnen is weinig geld beschikbaar. Momenteel was er vooral behoefte aan schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, zeep ed. We besloten dit alvast voor het tehuis te kopen, men was hiervoor heel dankbaar. Men verwacht dat het tehuis in oktober een contract krijgt voor 2 jaar

zodat e.e.a. weer een normaal verloop zal krijgen. Ook kent het tehuis een waterprobleem, een goede pompinstallatie ed zal een oplossing zijn. Vóórdat we hierop ingaan moet er eerst onderzocht worden waar de oorzaak ligt. Met de paarden en pony’s op het terrein gaat het goed. Momenteel zijn er 4 merries met een stokmaat van ong 1.55m, drie veulens en een hengst. De makke paarden worden bereden. De trampoline die vorig jaar geplaatst is, wordt helaas momenteel niet gebruikt. Eén kind is eraf gevallen en had zijn arm gebroken. Het speelhuisje is wel in gebruik. De bodem onder de toestellen moet wel worden uitgevlakt en worden voorzien van rubbertegels.

De paprikakassen in Glodeni zijn momenteel gevuld met bloemen, bloemstekken etc. De paprikakwekerij leverde niets meer op, maar de bloemenkwekerij loopt goed. Enkele inwoners uit Pacureni werken ook in de kassen.

Het gaat redelijk goed met de Hr. Gabor Pal, de man die een dwarslaesie heeft opgelopen als gevolg van een tractorongeluk. Vanuit de commissie hebben we eerder dit jaar een speciaal kussen aangeschaft om doorligwonden te voorkomen. Hij heeft er veel profijt van en in combinatie met medicijnen gaat het beter nu.

Op woensdag 19 september hebben we een gedeelte van de kleding, schoenen en bazaarspullen naar Padureni gebracht. Dit alles werd dankbaar aangenomen door Ds. Csaba Balint: de inwoners zijn er erg blij mee. De wens in Padureni is om ook een boring te maken voor water in de kern van het dorp. Hierover wordt nog gesproken. Wel zijn ze in dit dorp begonnen met het bouwen van een mortuarium met bijbehorend zaaltje.

De afnemers in beide dorpen van het gesponsorde mais, pootaardappelen en uien zijn zeer tevreden over de kwaliteit en prima opbrengsten. In Padureni wil men graag nog meer maiszaad en pootaardappelen ontvangen wanneer mogelijk. De heren H. Melitz en C. Koers worden hartelijk bedankt voor de inzet voor de geleverde producten.

Op zaterdagmorgen hebben we nog een kort gesprek gehad met ds. Kristof Istvan, de vorige dominee van Pacureni. Ook van hem brengen we de hartelijke groeten over aan de gemeentes in Kamperveen en Kampereiland. Ook van ds. Biro Janos en de gemeenteleden brengen we hierbij de hartelijke groeten over. Men hoopt tot een weerzien in 2019.

We willen hierbij Peter en Neeltje van de Steege ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder het beschikbaar stellen van een gedeelte van de schuur zou het verzamelen en opslaan van de goederen veel moeizamer gaan. Vanaf heden kan de geleverde kleding, dekens en matrassen nog naar de schuur van Peter en Neeltje gebracht worden. Meubels, schoenen, bankstellen ed kunnen naar de door de fam. Kloek beschikbaar gestelde ruimte gebracht worden: adres Hogeweg 20 te Kamperveen. Familie Kloek bedankt voor uw medewerking.

Na een voorspoedige vlucht zijn we op 25 september gezond en dankbaar weer thuisgekomen. Bovenal danken we Goed voor wat we samen mochten doen voor de inwoners van Pacureni, de omliggende dorpen en het kindertehuis.

Met vriendelijke groeten, Henk en Aly Tromp en Ep en Wou Kragt

Click 'lees meer' voor foto's!

lees meer »
 
Reisverslag hulpgoederen Roemenië Reisverslag hulpgoederen Roemenië
- oktober 2017 -


Woensdag 6 september  zijn Ep en Wou Kragt en Henk en Aly Tromp naar Roemenië vertrokken.
De dag ervoor waren de goederen al bij Peter van der Steege in de vrachtwagen geladen.
Kleding die door veel vrouwen zorgvuldig waren nagekeken, opgevouwen en gesorteerd.
Ook veel mannen waren bezig geweest andere goederen te sorteren. Al met al een truck tjok vol.

Na een goede reis arriveerden we vrijdag 8 september in pacureni. De chauffeurs van de vrachtwagen zaten toen al aan de koffie, ook zij hebben een voorspoedige reis gehad.

De chauffeurs Dick Smit en Ab Kok uit Kampen hebben geheel belangeloos de vrachtwagen gereden naar Roemenië. De heer Smit heeft tevens gezorgd dat we de vrachtwagen bijna kosteloos mochten gebruiken, met uitzondering van de kosten van de brandstof.

Op zaterdagmorgen 9 september zijn de goederen uitgeladen en direct gesorteerd voor de verkoop.

Op maandag 11 september begonnen met de verkoop, wat een goed verloop kreeg en de meeste goederen werden in de loop van de week verkocht. De verkoop vond plaats in de ochtend en eind van de middag rond 16:30. Vooral eind van de middag was de belangstelling groot, wat er mede voor gezorgd heeft dat er voor een hoog bedrag van € 6.000,- is verkocht en ook belangrijk was het feit dat het weer prima was voor de verkoop en de stemming onder de mensen was ook goed.

We zijn ook weer bij het kindertehuis in Glodeni geweest. Een mevrouw uit Kampereiland en Kampen hadden sjaals gebreid met en zonder muts, deze werden gretig afgenomen. De inwoners van het kindertehuis bestaan voornamelijk uit weeskinderen. Een cadeautje is vooral voor deze groep een zeer welkom geschenk.

Ook had het bestuur van de Roemenië Commissie besloten om speeltoestellen te kopen voor de speelruimte van het kindertehuis. Speeltoestellen waren er nauwelijks aanwezig. Samen met het zendingsgeld van de Koldewijnschoele en geld dat bijeen is gebracht door een groep creatieve vrouwen uit Zuideinde, konden we een trampoline en een glijbaan aanschaffen en tevens 2 voetballen en 2 basketballen. Zowel de leiding als de kinderen reageerden verheugd op deze giften. De glijbaan en trampoline moeten nog wel geïnstalleerd worden. Ook hebben we in goede staat verkerende zadels, dekens, hoofdstellen en dergelijke gesponsord gekregen. Momenteel hebben ze op een andere plek in het dorp drie paarden, maar ook varkens ed staan. Direct werd een zadel op 1 van de paarden gelegd en kon er gereden worden. Dit alles werd in dankbaarheid aanvaard door de heer Balla Arpad en de andere leidinggevenden.

De opbrengst van de geleverde pootaardappelen, maiszaad en plantuitjes was zeer goed te noemen en ook van heel goede kwaliteit. De sponsoren heel erg bedankt en ook de heer Melitz en de heer Koers bedankt voor de inzet hiervoor. Ook volgend jaar graag weer een levering van deze producten, mits mogelijk.

Mevrouw A. Tromp heeft nog schrijfmateriaal zoals schriften, pennen, potloden en dergelijke bijeen gebracht. Deze spullen zijn afgegeven aan de familie Elod-Denes in Tirgu Mures.
We waren verrast toen we aankwamen bij de pastorie, namelijk de oude schuur achter de pastorie is volledig gerenoveerd en voor een groot gedeelte uitgevoerd door eigen mensen. Met de opbrengst van het vorige transport kon een en ander betaald worden.
Van tevoren was overlegd om een gedeelte van de kleding aan de inwoners van het dorp Padureni. Ds. Csaba Balint en de inwoners hebben deze goederen in dankbaarheid aanvaard.

Al met al hebben we een drukke week gehad. Een ieder die we bezocht hebben zoals de inwoners van Pacureni, Ds. Biro Janos, de heer Balla Arpad van het kindertehuis en diverse andere waren dankbaar voor wat er gebracht is of waar aandacht aan is geschonken vanuit Kamperveen en Kampereiland. De hartelijke groeten en de beste wensen van al deze mensen willen we graag overbrengen aan alle inwoners van Kamperveen en Kampereiland.

Op de terugweg hebben we een kort bezoek gebracht aan Ds. Kristof Istvan, de vorige dominee en zijn vrouw Andrea. Hij is nu dominee in Cigand in Hongarije. Ook van dit echtpaar een hartelijke groet.
We willen ook Peter en Neeltje van der Steege hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder het beschikbaar stellen van een gedeelte in hun schuur zou het allemaal erg moeilijk worden.

Na een voorspoedige terugreis zijn we op d.d. 22 september gezond en dankbaar thuis gekomen.

Bovenal danken we God voor wat we samen mochten doen voor de bewoners van Pacureni, omliggende dorpen en instellingen.
 
Met vriendelijk groeten,
Familie Kragt en familie Tromp.
 
 
Terugblik 2016 op naar 2017 Terugblik 2016 op naar 2017
-december 2016-

Het jaar 2016 bijna voorbij.
Conclusie: We hebben een aantal leuke acties gehouden.

Er is oud ijzer ingezameld, we zijn creatief bezig geweest en de dingen die gemaakt zijn zijn verkocht op rommelmarkten. Er zijn kippenpoten verkocht en de stoofperenactie was de laatste actie van 2016. Het totaal bijeen gebrachte bedrag was ruim € 2.000, --. Bij een 2-tal acties, gehouden op Kamperveen, hebben we ons ook laten zien. In mei werd er een rommelmarkt/veiling gehouden. En begin juli werd het slagbaltoernooi gehouden. Voor de 2e achtereenvolgende keer werd een groep enthousiaste slagbalspelers van het Kampereiland winnaar. Nogmaals: proficiat!! Ook bij de beide laatstgenoemde activiteiten ging de opbrengst naar Pãcureni! Ook werden er nog 2 collectes gehouden die door de diaconie rechtstreeks overgemaakt zijn naar Kamperveen. Alles bij elkaar een mooi gebaar richting de zustergemeente in Roemenië.

Tijdens de laatste gezamenlijke vergadering is er flink gesproken over een nieuw project. Er is iets genoemd waar we mee aan de slag gaan. Kijken of het wat kan worden. Daar hoort u nog meer van in het komende jaar!

Wat staat er komend jaar op de agenda? In ieder geval willen we de datum voor het oud ijzer inzamelen melden. Op zaterdag 8 april 2017 kunt u het oude ijzer brengen bij Marten Knol aan de Noorderrandweg. Daar staat dan de container die gevuld kan worden.

De commissie, Gerda, Hanneke, Mieke, Marten en Kor wensen u en jou:

Crãcium fericit şi un an nou fericit!!
 
Verslag bezoek aan Pacureni en goederentransport 2016 Verslag bezoek aan Pacureni en goederentransport 2016
24-10-2016 - Van de Roemenië Commissie

Hierbij willen we  een kort verslag geven van het bezoek aan Pacureni  en het goederentransport. 

Op 6 september is de vrachtauto weer vol geladen met hulpgoederen vanuit de schuur van Peter van der Steege. Er is telkens voldoende hulp bij het inladen. Op 7 september is de vrachtwagen met twee chauffeurs, die hun medewerking belangeloos aangeboden hebben, vertrokken naar Roemenië. De familie Kragt en Tromp is gelijktijdig vertrokken. 

Na een voorspoedige reis kwamen we vrijdag 9 september aan in Pacureni. Op zaterdag morgen zijn alle goederen uitgeladen en op maandag 12 september begon de verkoop. Onder goede weersomstandigheden verliep die elke dag heel goed. Veel kopers kwamen er op af, ook vanuit omliggende dorpen. Gezegd moet worden dat de dames in Kamperveen die kleding hebben uitgezocht, zeer goed hun best hebben gedaan. De kleding was ook van goede kwaliteit. Elke dag kon men weer kiezen uit een nieuw gedeelte van de kleding, maar ook meubilair werd vlot verkocht. Extra animo was er voor de schoenen en linnen- en beddengoed verkoop: heel veel mensen kwamen er voor aanschaf van een paar goede schoenen, dekens of dekbedden. Dit jaar was er veel aanbod van en van goede kwaliteit. Aan het einde van de week was er voor plm. € 4700,00 verkocht. Dit geld wordt weer besteed voor nog nader te bepalen doelen ter plaatse. 
Het afgelopen jaar heeft men één muur van de school opnieuw gestukadoord en gesausd. Dicht tegen deze muur is een betonpad aangebracht voor betere afvoer van water. De keuken in de pastorie is groter gemaakt en ziet er nu goed uit. Gedeelten van de muren van de dokterspraktijk zijn opnieuw gesausd. 
Ds. Biro Janos heeft wel ideeën voor 2017:  bijvoorbeeld een onderkomen voor bejaarden, een speelplaats voor de jeugd enz. De commissie Kamperveen/Kampereiland zal, ook in overleg met ds. Biro Janos, diverse mogelijkheden onderzoeken. Gezien het feit dat er momenteel geen echt financieel haalbaar project voor handen is, zal uitzending van een groep jonge mensen met begeleiders in 2017 waarschijnlijk niet plaatsvinden.  
De boeren in Pacureni zijn vol lof over de geleverde pootaardappelen, maiszaad en uienzaad. De opbrengst was zeer goed en men informeerde nu al of ook volgend jaar levering van pootgoed mogelijk is.  
Er is een bezoek gebracht aan het kindertehuis. Hier hebben we kinderkleding ed. afgegeven, wat in dankbaarheid werd aanvaard. Het tehuis heeft zelf een boerderij (zeer oud) in beheer met o.a. 4 paarden, die ingezet worden als therapie voor de kinderen. Ze zitten dringend verlegen om paardenspullen zoals halsters, hoofdstellen, zadels etc.  
Ook hebben we een bezoek gebracht aan hr. Gabor Pal, die als gevolg van een tractorongeluk een dwarslaesie heeft opgelopen. We hebben hem een scootmobiel aangeboden. Geëmotioneerd, dankbaar en blij was hij (en ook zijn oude moeder) met dit geschenk. Zijn gezondheidstoestand hebben we nog besproken met de behandelend arts in het revalidatiecentrum, hoop op weer te kunnen lopen is wel zeer klein. 
Verder hebben we nog een bezoek gebracht aan het schooltje waar wij schoolmeubels hebben laten brengen. Met weinig middelen presteren het predikantenechtpaar en de leden van kerk  het om zowel de kerk al de school goed te laten functioneren. 
Ds. Balint uit het dorp Padureni was erg tevreden met de kleren en een gedeelte van de bazaarspullen die we daar gebracht hebben. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan het algemeen belang in het dorp, ook daar is enige hulp hard nodig.

Al met al is een ieder die we bezocht hebben dankbaar voor datgene wat er gebracht is en dankbaar voor de aandacht vanuit Kamperveen en Kampereiland. De hartelijke groeten en de beste wensen van al deze mensen willen we dan ook graag overbrengen aan alle inwoners. 
Op de terugweg hebben we een bezoek gebracht aan de vorige dominee van Pacureni: ds. Kristof  Istvan en zijn vrouw Andrea.  Ds. Kristof is nu predikant in Cigand in Hongarije, een groter dorp en het bevalt ze daar goed. Een hartelijke groet aan de gemeente van Kamperveen/Kampereiland van ds. Kristof en zijn vrouw. 
Na een voorspoedige reis zijn we op vrijdag 23 september gezond en dankbaar weer thuis gekomen. 

Familie Kragt en Tromp
 
 
Over het jaar 2015 Over het jaar 2015
-februari 2016-

Sinds 2012 zijn we aangeschoven bij onze zustergemeente van Kamperveen ( en Zuideinde) om ons in te zetten voor het dorp Pãcureni in Roemenië.  
In 1998 was hun eerste kennismaking. Door het inzamelen van kleren, schoenen, huisraad proberen we de mensen daar te helpen.

Door het organiseren van acties wordt er ook geld ingezameld.
Een klein lijstje met Kampereiland brede acties en opbrengsten in 2015:
oud ijzer: € 1.422,90
statiegeldflessen: € 85,00
fietstocht: € 103,00
Nacht Zonder Dak: € 535,90 en
activiteiten tijdens het oogstfeest: € 182,50.

In totaal is er € 2.328,40 bij elkaar gebracht. Allemaal bedankt voor de bijdrage in deze.

Ook is er gezamenlijk met Kamperveen een rommelmarkt gehouden en is er een slagbaltoernooi gehouden. De beide laatst genoemde activiteiten waren ook goed voor een mooi bedrag. De laatste 2 jaar hebben we ook stoofperen verkocht. Helaas zal dat dit jaar niet het geval zijn. Het is een heel slecht perenjaar, er zitten nog een paar peren aan de boom. Volgend jaar misschien weer.

Afgelopen zomer is er een groep jongeren met begeleiders op “werkbezoek” geweest in Pãcureni. Het reisverslag met foto’s liggen nog achterin de kerk. Een hele bijzondere reis om onze naasten te helpen.

Binnenkort gaan we weer om de tafel zitten om te kijken wat we de komend tijd gaan ondernemen en hoe dat ingezet kan worden in Roemenië. Hulp blijft daar noodzakelijk. Het project “ de Waterput” is afgesloten, we gaan proberen om een ander passend project op te pakken. 

Wilt u/jij helpen om een mooie activiteit te organiseren of te helpen bij een missionaire dienst, neem gerust contact met ons op.

De Roemeniëcommissie bestaat op dit moment uit; Gerda, Hanneke, Brenda, Jetske, Marten en Kor!     
 
 
Facebook Kampereiland Helpt Facebook Kampereiland Helpt
U kunt Kampereiland Helpt !! ook volgen op facebook; klik op het logo