WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie


Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.

 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Jeugddienst

Jeugddienst
 
Lied van de maand Lied van de maand

De zondagen na Pasen zingen we het lied ‘O Heer, blijf toch niet vragen’ (lied 649). Hoewel hij niet bij naam genoemd wordt, gaat dit lied over Petrus.

In het lied herkennen we de geschiedenis uit Johannes 21 (vers 15-21), waarin Jezus aan Petrus vraagt of Petrus Hem lief heeft. Het lied is geen letterlijke berijming van de Bijbeltekst uit Johannes; de geschiedenis wordt meditatief aan ons verteld.
Opvallend aan het lied is dat het in de ik-vorm wordt gezongen. Gaat het wel om Petrus; worden wij niet zelf aangesproken…?

Opvallend aan het lied is dat de eerste en de laatste regel van ieder couplet hetzelfde zijn. Door deze herhaling ontstaat er een zekere innigheid.
Het ‘hoogtepunt’ van het lied vinden we in het 7e couplet: ‘Het Offerlam regeert’.
Volgens de dichter is een zekere ingetogenheid op haar plaats bij het zingen van en nadenken over dit lied.

Tekstueel zijn de eerste en laatste regel van ieder couplet gelijk. De componist van de melodie heeft dit ook terug laten komen; ritmisch (en ook deels qua melodie) zijn deze regels hetzelfde, om de terugkerende vraag te symboliseren.
Het hoogste punt in de melodie vinden we in de 4e regel; dat is ook de regel waar we het tekstuele ‘hoogtepunt’ vinden: Het Offerlam.

Het lied dient in een rustig tempo gezongen te worden. Let ook op de tweede noot in de 1e, 3e en 5e regel. Deze duurt langer dan je zou verwachten.

Hier kunt u het lied alvast beluisteren:

https://www.liedboekcompendium.nl/files/uploads/audio/501-750/649 WoZ 123591.mp3

 
Foto's interkerkelijke dienst juli 2018 Foto's interkerkelijke dienst juli 2018