WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Lied van de maand Lied van de maand

Ieder jaar is op 31 oktober de herdenking van de Reformatie. Eén van de meest bekende gebeurtenissen in die periode is dat Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkapel spijkerde. Van deze Luther zingen we deze maand lied 898: “Een vaste burcht is onze God”.

De reden dat dit lied deze maand als ‘Lied van de maand’ is gekozen is niet vanwege de tekst, maar vanwege de melodie. Hoewel ook de tekst anders is dan wij wellicht kennen, is vooral de melodie die in het Liedboek wordt gebruikt (net als in het Liedboek voor de Kerken) anders dan de melodie waarop dit lied doorgaans wordt gezongen. De melodie die nu is genoteerd is de melodie die Luther zelf geschreven heeft voor dit lied.

Boven het lied schreef Luther: ‘Der 46. Psalm – Deus noster refugium et virtus’ (God onze toevlucht en sterkte). De dichter zingt een loflied op de HERE als de Toevlucht van Israël en Jeruzalem in de crisis van de tijd. Het is een lied waarin een krachtig Godsvertrouwen doorklinkt. Al staat de aarde te trillen op haar grondvesten, al worden we verschrikt door het rumoer van de geschiedenis, toch vrezen we niet: De HERE, de God van Jakob is met ons! God is ons een toevlucht. Het lied is vandaag dus nog net zo actueel als destijds.

Luther heeft nooit bedoeld dat het lied een ‘strijdlied’ zou zijn, zoals dat wel doet voorkomen op de 18e/19e-eeuws melodie. Het is een Christus-hymne; het lied zingt van Hem die ons draagt door de diepte heen.

Het lied zet in met één korte en twee lange noten, op dezelfde toonhoogte; alsof het klaroenstoten zijn die iets belangrijks willen aankondigen. Aan het einde van de tweede regel zijn we op melodisch het laagste punt van het lied. Daarna worden de eerste twee regels weer herhaald.
De tweede lettergreep van de 5e regel heeft iets meer aandacht nodig. Alleen hier heeft de melodie een afwijkend ritme!
De regels erna hebben de noten allemaal dezelfde lengte, waarna in de laatste twee regels de oorspronkelijke ritmiek – grofweg kort-lang – weer terugkomt.
Op het eerste gezicht ziet de melodie er misschien lastig uit, en klinkt het ons onbekend in de oren. Maar met enige oefening zal het lukken om de lichtvoetige melodie aan te leren, waarin de vreugde doortintelt om Hem die voor ons strijdt en overwint.

Ook deze keer is het weer aan te raden om het lied vooraf alvast eens te beluisteren. Een uitvoering vindt u hier:

https://www.liedboekcompendium.nl/files/uploads/audio/751-1016/898 WoZ 20130205.mp3
 
Locatie inzameling goederen Roemenië Locatie inzameling goederen Roemenië

Inmiddels is het alweer een maand geleden dat er een volgeladen vrachtwagen met goederen vanuit Kamperveen naar Roemenië is vertrokken. De inwoners van Pacureni en de leiding van het kindertehuis in Glodeni hebben het met grote dankbaarheid ontvangen! We willen u bedanken voor alle kleding en goederen, die ingebracht zijn!

Voorheen verzamelden we de goederen voor Roemenië in de schuur bij Peter van de Steege. Hij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen hem en zijn vrouw bedanken voor het jarenlang beschikbaar stellen van hun schuur voor de hulpgoederen!

Het afgelopen jaar werden de meubels etc. al bij Ruth en Hillie Kloek verzameld. Wij zijn dankbaar dat zij de schuur beschikbaar willen stellen voor het inzamelen van de hulpgoederen. Vanaf nu mogen alle spullen (kleding, schoenen, meubelen, speelgoed etc.) naar Ruth en Hillie Kloek worden gebracht op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur, Hogeweg 20. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhindert zijn, dan graag eerst even contact opnemen (038-3636273) met Kloek voor een ander moment!

Alvast bedankt!
De Roemeniëcommissie

 
Tentdienst juni 2019 Tentdienst juni 2019


Vanaf kwart voor 10 stond de koffie klaar met een plak koek. Mooi was de meer-kleurige cake die aansloot op het thema van de dienst: Kleur bekennen. Om half 11 zat iedereen op de stoel of de strobaal in de tent en zongen we samen met een enthousiaste gelegenheidsband mooie liederen.
 
lees meer »