WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Lied van de maand Lied van de maand

Het lied 303, ‘Zonne en maan’ is een eenvoudig kerk-lied uit Zweden. Het lied is trinitarisch van opbouw; over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het eerste couplet is een lofzang tot God; over de schepping waar wij Hem voor danken en prijzen. Couplet twee is gewijd aan Jezus, Die voor ons stierf, maar vandaag onder ons leeft. Het laatste couplet is gericht aan de Heilige Geest, die ons troost en kracht geeft.

De laatste 3 regels van ieder couplet zijn eigenlijk een refrein. De tekst is nagenoeg gelijk, alleen ‘de persoon’ verandert ieder couplet.

Het lied heeft een eenvoudige melodie. De melodie is vloeiend en ook voor kinderen goed mee te zingen.

Hier kunt u een uitvoering van de oorspronkelijke, Zweedse versie beluisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=F-I4QD2n_B4
 

 
Tentdienst juni 2019 Tentdienst juni 2019
lees meer ยป