Kindernevendienst

Kindernevendienst

2016-2017

Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst in 3 groepen:

-de jongste groep wordt gevormd door de kinderen uit de groepen 0,1, 2 en 3.  Voor hen is er elke week kindernevendienst in Ons Erf. Zij verlaten de kerk tijdens het orgelspel na het lied voor de preek en blijven de rest van de kerkdienst in Ons Erf waar ze na afloop door de ouders kunnen worden opgehaald;

-de middelste groep bestaat uit kinderen van groep 4 en 5.Zij hebben ook elke week kindernevendienst in de consistorie.

-de kinderen uit groep 6-8 (de oudste groep) heeft om de week kindernevendienst in Ons Erf. Deze laatste 2 groepen verlaten de kerk op hetzelfde moment als de kinderen van de jongste groep, maar zij komen tijdens het orgelspel van het lied na de preek weer terug in de kerk.

Wij maken gebruik van de methode 'Vertel het maar', waarbij er altijd een verhaal wordt verteld, en daarna kan er worden geknutseld, gepraat, gezongen, gepuzzeld etc.

De leiding bestaat uit een aantal jongelui (vanaf 1e klas middelbare school....om te helpen bij de knutselwerkjes bij de jongste groep), en een aantal volwassenen.

Contactpersoon: Gerja ten Hove,
 of  038-3388282
 

terug