Van de Kerkelijk werker

Tijdgeest
Hoe zou u de tijdgeest omschrijven? Jongere generaties spreken van ‘uitdagend’ en ‘prikkelend’. De wat oudere generaties noemen begrippen als ‘snel’ en afstandelijk’.
De tijden veranderen. Ongemerkt gaat de ene periode over in de ander.
Wat niet ongemerkt voorbij gaat is de komst van de Pinkstergeest. Met wind, vuur en stemmen komt Hij in ons midden.
De Pinkstergeest verandert de tijd niet. Maar verandert mensen. De kerkvader Augustinus bracht het mooi onder woorden in het jaar 400: ‘Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden’.
Laat je meenemen door de Geest van God. De tijd gaat dan over in eeuwigheid. Zo zullen de tijden zijn.
Bart van ’t Ende

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!