WelkomHartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Kampereiland.

Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant. Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

Tijden van kerkdienstenMorgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Diensten zijn live te volgen en achteraf terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl

Video kerkelijk werker

Pinksteren

Kerkdienst en CoronaNaar aanleiding van de maatregelen die de regering genomen heeft i.v.m. de bestrijding van het coronavirus worden er helaas de komende weken op Kampereiland geen kerkdiensten gehouden.

Diensten kunt u volgen via Kerkdienst gemist of Kerkomroep. Dat kunnen oude diensten zijn. Enkele kerken organiseren ook een dienst met een predikant, een organist en een kerkenraad en zenden die uit.

Om onze verbondenheid als leden van de gemeente van Kampereiland vast te houden hebben we gemeend dat het goed is om i.p.v. een maandbrief een weekbrief aan de gemeenteleden te sturen. 

In deze weekbrief vindt u diverse links naar diensten van kerken uit de directe omgeving.

Ga naar weekbrieven
 

Lied van de week

Lied: Wees Gij mijn uitzicht

Vertaling

Wees Gij mijn uitzicht, o Heer, Gij alleen; zinloos is ’t leven dat leidt langs U heen; wees Gij mijn overdenking bij dag en bij nacht, wakend of slapend, wees Gij mij een wacht

Wees Gij mijn wijsheid, mijn licht meer en meer; dat 'k steeds in U blijv' en Gij in mij, Heer; Gij trouwe Vader, ik ben toch Uw kind, in Uw eeuwige armen voor eeuwig bemind?

Wees Gij mijn pantser, mijn zwaard in de strijd; wees Gij mijn alles, mijn heerlijkheid; schuilplaats voor 't leven, mijn burcht in de nacht, leid mij ten hemel, o kracht van mijn kracht.

Rijkdom bekoort niet, noch ijdele eer; Gij zijt 'mijn erfdeel voor immermeer; Gij en alleen Gij, de eerste in mijn hart, koning der hemelen, Gij zijt mijn schat!

Koning der hemelen, nu de zege is behaald, geef dat Uw glorie ook mij eens omstraalt; blijf Gij mijn uitzicht in 't eind van de tijd, koning der eeuwen, o mijn heerlijkheid!

Agenda

Kerkdienst geannuleerd i.v.m. Coronavirus

07 jun 2020 om 9:30

Kerkdienst geannuleerd i.v.m. Coronavirus

14 jun 2020 om 9:30

Kerkdienst geannuleerd i.v.m. Coronavirus

21 jun 2020 om 9:30

Kerkdienst geannuleerd i.v.m. Coronavirus

28 jun 2020 om 9:30

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!! ook op Facebook.