15-10-2021

Van de kerkelijk werker
In veel huiskamers of keukens staan persoonlijke herinneringen. Dat kan een voorwerp zijn, verkregen van een goede vakantie of een mooie (familie) foto. Deze spullen voeren je gedachten even terug naar toen of herinneren je eraan dat je onderdeel bent van een gezin. En soms komt dat in een huisbezoek ter sprake. En het spreken over deze dingen draagt eraan bij dat je even teruggaat naar dat goede moment. Jozua richt 12 stenen op wanneer het volk Israël het beloofde land intrekt, naar een 40-jarige woestijnreis. ‘Opdat de kinderen van uw kinderen dit moment nooit zullen vergeten’ (4:20-24). Laat Gods goede daden in uw leven ook herinneringen zijn om door te geven; dat kan een (doop/trouw)tekst aan de wand zijn of een andere aansprekende Bijbeltekst of gewoon de Bijbel op de keukentafel. Voorwerpen, het helpt ons om het geloof voor te leven en door te geven. Bart van ’t Ende

Vierende gemeente

Zondag 17 oktober

We vieren het Heilig Avondmaal met Ds. Kl van der Kamp uit Kampen. Bij binnenkomst worden bekertjes met brood en wijn aangereikt.

Zondag 24 oktober
Ds. H.A van Maanen uit IJsselmuiden is in de morgendienst de voorganger. ’s Avond is er om half 8 een Open Dienst. Iedereen is van harte welkom. We hopen met elkaar na te denken over "Duizendmaal dank". 
Een paar weken later is het Dankdag en we hebben het thema van de Open Dienst deze keer daaraan gelinkt.  De PRUIMENBOOM bij de school heeft die morgen een boodschap en wat lekkers voor ons. Ook zal er vanaf de morgendienst op de 24e oktober een symbolische opbrengst, van het Kampereiland van dit jaar, voor in de Kerk staan. God geeft. God is eigenaar van deze wereld, Hij laat het regenen en Hij laat de zon schijnen. Daarom kunnen wij oogsten en uit Zijn hand de vruchten van de aarde ontvangen. 
Ontvangen is ook delen. Daarom willen we vanaf de 24e oktober tot en met de zondag na Dankdag een inzamelingsactie voor de Voedselbank houden. Daarvoor staan kratten achter in de kerk. De Voedselbank heeft aangegeven dat ze graag koffiepads en thee willen ontvangen. Wasmiddel is ook een bruikbaar artikel. Daarnaast is alles wat lang houdbaar is welkom. 
Ontvang. Dank. Leef met open handen en deel van wat je ontvangt met hen die minder hebben ontvangen dan jij. 

Activiteiten gemeentewerk
Zoals genoemd bij de startdienst willen we u en jou als gemeente momenten aanbieden om met elkaar in gesprek te gaan over geloven vandaag de dag. Zo staan er drie thema avonden gepland in het nieuwe jaar. De eerste avond is op 27 januari 2022. Deze avond is speciaal voor ouders met kinderen (tot 12 jaar). Bij de doop wordt de vraag gesteld of je je kinderen wil voorgaan in het geloof. Maar hoe doe je dat en tot hoelang blijf je bijvoorbeeld een kinderbijbel gebruiken? Deze en nog meer praktische vragen gaan we met elkaar bespreken. De meerwaarde is dat we van elkaar kunnen leren op deze avond.
De tweede thema avond staat gepland op 2 februari 2022 en is voor ouders met tieners (12 – 18 jaar). Er komt veel op de ouders en tieners af, daarmee zeg ik niks nieuws. Het internet en de ruimte keuze aan mogelijkheden op het vele gebieden (opleidingen, vrienden, partners, geloof, standpunten) is een heuse overload voor tieners. Beïnvloeding door influencers neemt een steeds grotere plek in bij tieners. Goed is het om met elkaar in gesprek te gaan over wat de Bijbel ons wil leren en hoe we elkaar kunnen aanscherpen.
Tot slot de derde avond, deze staat gepland op 10 maart 2022. Deze avond is speciaal voor hen die in de afgelopen 5/6 jaar belijdenis van het geloof hebben afgelegd. We willen dan met elkaar in gesprek gaan over hoe je de periode hebt ervaren nadat je belijdenis hebt gedaan en welke rol het Heilig Avond speelt in je leven.
De onderwerpen op bovenstaande avonden staan nog niet helemaal vast; mochten er vragen/ onderwerpen zijn die passen bij de avond, laat mij dat dan gerust weten. De avonden zullen zonder tegenbericht worden gehouden in de consistorie en starten om 19.30 uur. Noteer alvast deze data in uw agenda.

Een hartelijke groet, namens Bart van ’t Ende en de kerkenraad,
Miny Pelleboer


  
terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10:00

Kerkdienst open dienst

24 okt 2021 om 19:30

Catechisatie

28 okt 2021 om 18:30

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!