Jongerenwerk Jongerenwerk
1 keer per maand zijn jongeren van 12-16 jaar welkom in de mooie schuur bij de familie Kanis.
Met als leidraad de programma’s van Rock-Solid komen thema’s als geloof, verliefdheid, pesten en onzekerheid aan de orde. De jongeren eten samen een maaltijd, gemaakt door Karin of ouders van de jongeren en horen een mini-preekje. Vervolgens worden zij uitgedaagd d.m.v. sport en spel. De leiding van het jongerenwerk is in handen van Antoon, Jan Jelle, Marcel, Wessel, Annejet en Esther. Mocht je het leuk vinden om aan te sluiten bij dit enthousiaste clubje, voel je dan welkom op de volgende zaterdagavonden:

21 sept           18 jan
19 okt             22 febr
23 nov            21 mrt
14 dec             18 apr

De jongeren mogen ook altijd vrienden of vriendinnen meenemen. Je hoeft niet perse lid te zijn van een of onze kerk. Of misschien lijkt het je leuk om ook eens een avondje de leider te zijn bij deze jongeren, voel je ook dan meer dan welkom. Uiteraard behoort gewoon eens een keertje kijken ook tot de mogelijkheden. 

Voor meer informatie: Beatrix Knol – 063579021
 
terug