Bijbelkring Bijbelkring
Vorig jaar zijn er in de consistorie, tijdens het winterseizoen, gemeenteleden maandelijks op de maandagavond bij elkaar geweest om onder leiding van onze toenmalige kerkelijk werker Jeffrey Bredenhoff het boek "Gaan op Gods weg" van Tonno Verboom te behandelen en te bespreken. Ook dit jaar willen we weer maandelijks bij elkaar komen.
Op maandagavond 1 oktober is er om 20.00 uur de eerste bijeenkomst waarbij onder leiding van onze kerkelijk werker Bart van ‘t Ende met de deelnemers besproken wordt hoe het seizoen wordt ingevuld. Ideeën en suggesties zijn deze avond vanuit de deelnemers van harte welkom. Het is wenselijk om bij deelname even een opgave te doen, dit kan bij Ingrid Bolsius, Heultjesweg 7, 8267 AH Kampen, 038-332140 of


 
terug