Winterwerk 2017-2018 Winterwerk 2017-2018

De zomerperiode is weer voorbij en dat betekent dat het zogeheten ‘winterwerk’ weer van start gaat. Een leuke tijd waarin er veel gelegenheid is om elkaar bij de verschillende activiteiten te ontmoeten en samen handen en voeten te geven aan ons gemeente-zijn.  Op deze site (tabblad 'jeugd' en 'kringen') staan een aantal activiteiten die het komende seizoen zullen plaatsvinden. U en jij bent van harte uitgenodigd om bij een of meerdere kringen aan te schuiven.  

Met ingang van start winterwerk gaan we het intochtslied uit het nieuwe liedboek zingen. Dit zal worden weergegeven via de beamer. Aan de voorganger wordt ook nog steeds gevraagd om als lied voor de preek een lied uit de evangelische liedbundel te kiezen, wat de kinderen aanspreekt. De overige liederen worden gezongen uit het liedboek voor de kerken '73 of bundel '38.

terug