Pastorale zorg Pastorale zorg
Pastoraat heeft veel betekenissen. Voor mij is pastoraat geloofshulp bieden als levenshulp. Dat tijdens het pastoraat het kleine verhaal van mensen verbonden wordt met het Grote Verhaal van God. En dat kleine verhaal kan bestaan uit vreugde of verdriet, gezondheid of ziekte, leven of sterven. Deze taak voeren de ambtsdragers uit, in het bijzonder de ouderlingen, maar ook is dat een taak voor een ieder van ons. Als gemeente van Christus zijn we allemaal verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar. Elkaar te mogen bijstaan in het (geloofs)leven. Als kerkelijk werker mag ik ook die taak uitvoeren. Wanneer u of jij daar behoefte aan hebt; bel, mail of app gerust. Ik kom graag bij u  langs, maar mijn deur in Kampen staat ook voor u open. Wanneer u wilt bellen is dinsdagochtend of donderdagochtend het beste. Misschien ten overvloede, hierbij mijn gegevens:

Bart van ’t Ende - 2e Ebbingestraat 43 - 8261 VW Kampen – tel:06-38489122
terug