Missionaire commissie Missionaire commissie
Sinds enkele jaren is deze commissie actief binnen onze kerk. Hoe is het begonnen? Vanuit de diaconie zijn we naar een missionaire avond geweest, o.l.v. ds. van Ark (2009). Aan de hand van het boekje “30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente” zijn we aan de slag gegaan. Er zijn mensen gevraagd of ze met ons mee willen denken/praten. Met het genoemde boekje erbij is gekeken welke “modellen” van toepassing zijn in onze gemeente. Het is geen geheim dat er steeds minder mensen (jongeren) naar de kerk gaan. Kunnen we door bv. een dienst anders in te vullen mensen (jongeren) naar de kerk “trekken”?
Er worden nu meerdere open diensten gehouden. Deze diensten worden niet geleid door een predikant maar door een aantal commissieleden. De eerstvolgende open dienst zal worden gehouden op zondag 11 november 2018. Hoe komt het er uit te zien? Komt het zien! Samen bidden, samen luisteren, samen kijken en samen zingen. Het komt vast op de site te staan en in ieder geval in de kerkbode.
Een mooi voorbeeld van samen kerk zijn: de openlucht- en tentdiensten. Op 1 juli jl. had de tentdienst als thema “Bidcoin”. Eerst gezamenlijk koffie, thee of ranja en dan met z’n allen de tent in om de dienst te volgen. Commissie (Kampereiland breed vertegenwoordigd) nogmaals dank voor de mooie dienst.

Ook Kampereiland helpt….!! is vanuit de missionaire commissie ontstaan. Samen iets ondernemen om de levensstandaard in een dorp in Roemenië omhoog te krijgen. Een pracht project was: het realiseren van een waterput in het dorp. Dit doen we samen met de Hervormde Kerk van Kamperveen en de Gereformeerde Kerk van het Zuideinde door verschillende acties te organiseren Ook door er goederen, kleding, (kinder)schoenen naar toe brengen en waar mogelijk is te helpen. Begin september 2018 zal er weer een transport van goederen geladen gaan worden. Dit transport zal begeleid worden door een aantal commissieleden. Zij regelen samen met een aantal dorpsbewoners de verkoop van de goederen en zullen tevens gericht kijken voor een nieuw project (misschien nog een waterputproject?) en ze gaan ook bekijken of er in de zomervakantie 2019 met een groep jongeren en misschien belangstellenden op werkbezoek/excursie gegaan kan worden. Mocht u/jij eens willen helpen met opzetten van een zangdienst, het laden van het goederen of een actie t.b.v. Roemenië, laat het ons weten! Welke acties zijn het afgelopen jaar op het Kampereiland gehouden: pannenkoekenverkoop en verkoop diversen tijdens de appelpersdag, het oude ijzer inzamelen en Nacht Zonder Dak. De opbrengst van de laatst genoemde actie is in overleg gegaan naar Stichting Romario voor een project in Suriname.
De commissie die de opendiensten verzorgen bestaat uit :Gerda Beelen en Annita Dijkstra. De commissie die de activiteiten voor Kampereiland helpt…. verzorgt bestaat momenteel uit: Marianne van ’t Oever, Mieke Roetman, Gerda Beelen, Marten Knol en Kor Koers.

 
terug