Lied van de week

Lied: Wees Gij mijn uitzicht

Vertaling

Wees Gij mijn uitzicht, o Heer, Gij alleen; zinloos is ’t leven dat leidt langs U heen; wees Gij mijn overdenking bij dag en bij nacht, wakend of slapend, wees Gij mij een wacht

Wees Gij mijn wijsheid, mijn licht meer en meer; dat 'k steeds in U blijv' en Gij in mij, Heer; Gij trouwe Vader, ik ben toch Uw kind, in Uw eeuwige armen voor eeuwig bemind?

Wees Gij mijn pantser, mijn zwaard in de strijd; wees Gij mijn alles, mijn heerlijkheid; schuilplaats voor 't leven, mijn burcht in de nacht, leid mij ten hemel, o kracht van mijn kracht.

Rijkdom bekoort niet, noch ijdele eer; Gij zijt 'mijn erfdeel voor immermeer; Gij en alleen Gij, de eerste in mijn hart, koning der hemelen, Gij zijt mijn schat!

Koning der hemelen, nu de zege is behaald, geef dat Uw glorie ook mij eens omstraalt; blijf Gij mijn uitzicht in 't eind van de tijd, koning der eeuwen, o mijn heerlijkheid!

terug

Agenda

Kerkdienst geannuleerd i.v.m. Coronavirus

07 jun 2020 om 9:30

Kerkdienst geannuleerd i.v.m. Coronavirus

14 jun 2020 om 9:30

Kerkdienst geannuleerd i.v.m. Coronavirus

21 jun 2020 om 9:30

Kerkdienst geannuleerd i.v.m. Coronavirus

28 jun 2020 om 9:30

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!! ook op Facebook.