Lied van de maand Lied van de maand

Psalm 23, misschien wel de meest bekende Psalm. De Psalm die spreekt van God als onze Herder. Die ons leidt op de weg die we gaan.

Het lied ‘Was ik een schaap, was Hij mijn Herder’ is een toegankelijke bewerking van deze 23e Psalm. Door de toegankelijke tekst is het lied ook erg geschikt om met kinderen te zingen.

Het schaap is voor zowel kinderen als volwassenen heel herkenbaar. Iedereen heeft wel een beeld bij de herder en de schaapskudde op de hei. Daardoor is voor iedereen de strekking van het lied goed te begrijpen:

God leidt ons, naar het beloofde land! (Vergelijk Psalm 23 vers 6: in het huis van de HEERE.)

De laatste twee regels komen in ieder couplet weer terug, alsof het een refrein is. Maar let op de kleine veranderingen in de tekst van deze laatste twee regels.

Een paar aandachtspuntjes: bij het 3e en het 4e couplet is er een ‘extra’ noot aan het begin van de 1e regel. In sommige regels worden de noten overgebonden; de lettergrepen worden langer. Zie het gestippelde boogje en de onderstreepte lettergrepen.

Hier kunt u het lied alvast beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=3Z9FH3AUSvE

terug