Lied van de maand


Psalm 122
Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij

Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij

Jerusalem dat ik bemin wij treden uwe poorten in Daar staan onze voeten Jeruzalem is wel gebouwd

Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij

Dat vreed’ en aangename rust en milde zegen u verblij’ Dat welvaart in uw vesting zij in uw paleizen vreugd’ en lust

Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu De vrede zij en blijv’ in U Om ’s Heren huis in U gebouwd zal ik het goede voor u zoeken
terug

Agenda

Kerkdienst

12 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

19 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

26 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

02 aug 2020 om 9:30

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.