Kerkdienst en Corona

We hebben als kerkenraad met elkaar de diensten en de maatregelen geëvalueerd. Daarnaast hebben we bekeken of we sommige maatregelen konden versoepelen. We zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige maatregelen van kracht blijven. Dit is in overeenstemming met de protocollen van de landelijke kerk. Met elkaar is er ook gesproken over het zingen in de kerk. Dit is toegestaan mits er aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. Dit is onderzocht en de conclusie is toch dat dit helaas (nog) niet kan in ons kerkgebouw. We zullen dus gebruik blijven maken van het orgel en de tekst meelezen of het gebruik van youtube. Samengevat nog even de belangrijkste punten:
 
  • Behoord u en jij tot een kwetsbare groep, wees dan extra alert bij het bezoeken van de kerkdiensten;
  •  Hebt u of  jij een verkoudheid, veel hoesten, blijf dan thuis. Zie hiervoor ook de richtlijnen vanuit het RIVM (www.rivm.nl);
  • Voor elke kerkdienst dienen gemeenteleden zich aan te melden en aan te geven met hoeveel personen ze komen;
  • Aanmelden per voorkeur via de website van de kerk of anders via de scriba;
  • Om de 1,5, meter regel te waarborgen zijn er voor 40 gemeenteleden plaats in ons kerkgebouw (exclusief medewerkers zoals koster, organist en kerkenraad).
Voor de jonge kinderen is er oppas in “Ons Erf”.
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. Voor de preek gaan ze de kerk uit en komen niet weer terug in de dienst. 
terug

Agenda

Kerkdienst

20 sep 2020 om 9:30

Start bijbelkring

21 sep 2020 om 20:15

Kerkdienst

27 sep 2020 om 9:30

Start catechisatie

01 okt 2020

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.