zondag 29 januari 2023 om 10:00

Kerkdienst Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. Kl. Vd Kamp, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Gerja & zoon(s)

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Zending over Grenzen 3. Zending

Afkondigingen

Zingen: Psalm 36: 2 (‘Uw heil is als de hemel hoog’)

Bemoediging en Groet

Zingen: Gezang 747: 5, 7 (‘Ja, Hij zal ons geleiden’) 

Gebed

Kinderlied: Opwekking Kids 077 (‘God kent jou’) (kinderen naar nevendienst)
https://www.youtube.com/watch?v=F_uyKytGOD0

1ste Schriftlezing: Genesis 43: 23-32
 2de Schriftlezing: Lukas 14: 12-14

Zingen: Gezang 910: 2 (‘Goddank, wij overdenken’)

Verkondiging

Zingen: Gezang 975: 3, 4 (‘Jezus roept ons tot de ander’)

Gedachten bij het avondmaal

Gebed

Zingen: Opwekkingslied 318: 1, 2, 3 (‘Eet het brood met Mij’) (Ook Ev. Liedbundel 284)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1OhP_k4_I

Viering van het avondmaal

Gesproken lof

Vermelding collecte

Zingen: Gezang 800: 3

Zegen

Zingen als Amen: Gezang 431b (‘Amen’ incl. notenbalk)

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 05 feb 2023 om 10:00

Bijbelkring

ma 06 feb 2023 om 20.00

catechisatie

do 09 feb 2023 om 18.30

Koffiedrinken na de dienst

zo 12 feb 2023

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!