19-10-2020

Van de kerkelijk werker
Verstop Uw aangezicht toch niet 
Overal in het straatbeeld zie je ze nu, mondkapjes. Bijna iedereen heeft er een op zak. En dat moet ook wel, nog even en ze worden verplicht gesteld door de overheid. De mondkapjes zijn ter bescherming van jezelf en voor de ander. Nadeel van dit mondkapje is dat deze bijna heel je gezicht verbergt voor de ander. Het zijn de ogen die nu spreken.  
Met dat ik laatst weer zo’n mondkapje opzette moest ik denken aan een regel uit Psalm 27: 9, verberg Uw gezicht niet voor mij’. Alsof de psalmdichter God vraagt of Hij zich niet wil verstoppen achter een mondkapje. We kunnen soms het gevoel krijgen dat God zich verstopt voor ons in moeilijke situaties. Maar God is te groot voor een mondkapje, Hij kan zich niet verstoppen. In Jezus is God meer dan ooit betrokken met Zijn wereld. Daarom voor ons allemaal; ‘vertrouw op God, Hij zal je sterk maken’ (ps. 27: 14). Bart van ‘t Ende 

Vierende gemeente
De klok wordt een uur teruggezet.
25 oktober  Onze kerkelijk werker Bart van ’t Ende is deze morgen de voorganger. De eerste collecte is voor kerk en diaconie, de tweede collecte is voor Kampereiland helpt!!!!!
1 november Vanmorgen gaat ds. B. Gijsbertsen voor.  De tweede collecte is
De collecte is voor kerk en diaconie, de tweede is voor de kerk.
4 november In deze Dankdagdienst is ds. W. Dekker uit Kampen de predikant. De Dankdagcollecte is deze avond de tweede collecte.

Collectes
Omdat er een paar maanden geen kerkdiensten zijn gehouden, dus er ook geen collectes waren voor de kerk, blijven de opbrengsten wat achter. De catechisaties en de Bijbelkring worden nu vanwege Corona niet in de consistorie gehouden, maar in ons Erf. Dit brengt extra kosten met zich mee. Van harte aanbevolen.
Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23
t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters)
Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie).  Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de   datum en het doel.

Geboortekaartjes
De gemeente is uitgebreid met 2 jonge gemeenteleden.

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn
Nooit gedacht, zo perfect en klein
Zo overweldigend , zo onbeschrijfelijk
Je bent méér dan een wonder!
Kinga Bán

Dat staat er op hert geboortekaartje van Lis. Zij is de dochter van Albert en Annejet Vierhuizen en het zusje van Sil. Ze woont op Groenendael 26, 8271 EB IJsselmuiden

Op 10 oktober zag Silas  vanden Berg het levenslicht. Hij is de zoon van Jurian en Bettine van den Berg-Boers en het broertje van Laurise. Hij krijgt de namen Hendrik Johannes mee. Hij woont aan de Mandjeswaardweg7, 8267 AW Kampen
We feliciteren de ouders en grootouders met de geboorte van deze mooie kinderen en wensen hun Gods zegen toe bij de opvoeding.

Bijbelkring
De kring is weer gestart. We hopen komend jaar het Bijbelboek Openbaringen te behandelen. Een prachtig en hoopgevend boek wat de contouren schetst van Christus Zijn glorieuze toekomst met Zijn gemeente. We komen samen in ‘Ons Erf’ en starten om 20.00 uur op maandag 26 oktober. Wilt u meedoen? Dat kan, stuur mij dan een mailtje. Bart van ’t Ende

Kinderen
Voor de jonge kinderen is er oppas in “Ons Erf”.
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. Voor de preek gaan ze de kerk uit en komen niet weer terug in de dienst.

Een hartelijke groet, namens Bart van ’t Ende en de kerkenraad,
Miny Pelleboer


 
terug

Agenda

Kerkdienst

01 nov 2020 om 10:00

Samen op weg

02 nov 2020 om 19:45

Kerkdienst Dankdag

04 nov 2020 om 19:30

Catechisatie

05 nov 2020 om 18:30

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.