Jongerenkring Jongerenkring

Deze kring is bedoeld voor jonge mensen die belijdenis hebben gedaan en die graag willen blijven nadenken over geloven.
We willen met elkaar nadenken over hoe geloven en God een plek krijgen in het dagelijks leven. We denken met elkaar na over hoe je christen kunt zijn in de praktijk.  
De jongerenkring komt samen op zondagavond. We proberen ongeveer 5 keer samen te komen op een avond die we samen zullen afspreken. Heb je interesse? Neem dan contact met:

Jeffrey Bredenhoff  

(038) 785 01 97

terug