Gesprekskring (jonge) ouders Gesprekskring (jonge) ouders

Het is een ontzettend mooie taak om kinderen te mogen opvoeden, maar het is (soms) ook een moeilijke taak. Misschien komt bij u/jou ook weleens de vraag op: Hoe geef ik mijn kind(eren) iets mee van het geloof? Hoe krijgt ‘geloven’ vorm in het alledaagse gezinsleven? In deze kring willen we als (toekomstige) ouders over deze vragen met elkaar praten en van elkaar leren.
De gesprekskring wordt gehouden op dinsdagavond van 20.00u. - 21.30u.  

De data van de gesprekskring zijn:  
24 oktober 2017
21 november 2017
16 januari 2018
13 februari 2018
13 maart 2018

 

terug