4-01-2021Van de kerkelijk werker
Geluid
Op 31 december waren ter voorbereiding op het nieuwe jaar veel geluiden te horen. Met name het carbid schieten was overal luid te horen. Daar kwam het siervuurwerk rond middennacht nog bij. Het zijn al jarenlange tradities die wat mij betreft niet het eeuwige leven hebben…
Maar nu kwam er rond middennacht een nieuw geluid bij; op Kampereiland en door heel Nederland werden de kerkklokken geluid. De klok luidde als herinnering aan eenheid en de oproep tot blijvende hoop. We hebben het misschien niet eens gehoord; andere geluiden overstemden de klok. Ik spreek de hoop en wens uit dat we als gemeente in 2021 het gemeente-zijn en de stem van God niet laten overstemmen door ons eigen leven of eigen ‘geluid’. Op de drempel van 2021 herinnert het luiden van de klok aan Gods aanwezigheid op Kampereiland. En elke zondag mag die boodschap opnieuw klinken. Zo mogen we onder Gods ‘gelui(d)’ het jaar 2021 ingaan. Gods zegen en nabijheid gewenst voor u en voor jou.
Bart van ’t Ende

Gemeente-zijn in coronatijd
Tot nadere berichtgeving vinden er geen samenkomsten plaat in de kerk of anderszins. Dit houdt concreet in dat de kerkdiensten online worden uitgezonden zonder aanwezigen en het verenigingsleven (catechese, Bijbelkring, Samen op Weggroep) voorlopig zijn gestopt.
Overbelasting van de server van Kerkdienstgemist.nl zorgde zondag voor problemen met de toegang tot de onlinediensten, maar de organisatie meldt dat ze actie onderneemt om dat in de toekomst te voorkomen.

Vierende gemeente
10 januari  Ds A, Bloemendal uit Zwartsluis is onze voorganger deze morgen.
De 1e collecte is voor kerk en diaconie, de tweede is voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

17 januari
Voorganger is Ds. A.W. van Veluw.
De 1e collecte is voor Kerk en diaconie, de 2e collecte is voor het Werelddiaconaat

Collectes
Omdat er de komende tijd online diensten gehouden worden, en er dus geen mogelijkheid is om in de kerk te collecteren, hopen we dat u onze doelen niet vergeet, maar ons wilt blijven steunen middels GIVT of middels het overmaken via de bank.

Vanaf zondag 3 januari is er de mogelijkheid om via GIVT te doneren. Via de GIVT app volgt u de stappen. Goed is het om te weten, collecte 1=Diaconie en Kerk, collecte 2=Speciaal doel, collecte 3=Zending. (diaconie en kerkrentmeesters hebben deze doelen klaargezet in een rooster van GIVT). De donatie hoeft niet persé tijdens de dienst gedaan te worden, maar is mogelijk van zondagmorgen 8.00 uur tot de zaterdag erop tot 23.00 uur. Vergeet niet bluetooth aan te zetten. In de bijlage van de maandbrief vindt u nogmaals een uitleg over de werkwijze van GIVT. De doelen worden ook altijd vermeld in de maandbrief, via de beamer en ook staan ze vermeld op de website.

Overmaken per bank kan als volgt:
Wilt u iets geven voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer:
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk, of een speciaal diaconaal doel en Zending gebruik dan het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Herwin van Keulen (Kerkrentmeesters) of Joke van der Kolk (Diaconie)

Alvast heel hartelijk dank voor uw gaven.Een hartelijke groet, namens Bart van ’t Ende en de kerkenraad,
Miny Pelleboer


  
terug

Agenda

Kerkdienst

17 jan 2021 om 10:00

Catechisatie geannuleerd i.v.m. Coronavirus

21 jan 2021 om 18:30

Livestream verdiepingsavond

21 jan 2021 om 19:30

Kerkdienst

24 jan 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. Momenteel is het helaas niet mogelijk om een dienst fysiek bij te wonen.

De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zijn hier of via kerkdienstgemist live te volgen en achteraf terug te kijken.