03-02-2020 03-02-2020
Van de kerkelijk werker
Niet vergeten
Dit jaar is 75 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het Russische leger (27-1-1945). Het is een verderfelijke en onwerkelijke plek, een bezoek aan dit kamp snijdt door je ziel en laat een litteken achter. Met militaire precisie en een groot bureaucratisch apparaat werd deze massamoord bewerkstelligd. 
De haat voor het Joodse volk is oud. In het Bijbelboek Esther wordt bevel gegeven om het Joodse volk van de oudste tot de jongste om te brengen. In Esther 3: 12 – 15 lezen we hoe het hele bureaucratische apparaat van het Perzische rijk wordt ingeschakeld om deze massamoord aan te richten. De koning en zijn minister drinken samen een glas op de goede afloop. Onaangedaan voor het kwaad wat ze aanrichten. Verbijsterend.
God redt uiteindelijk niet door zelf in te grijpen maar zet mensen in om op te komen voor Zijn volk. Koningin Esther liet zich inzetten.
Ten tijde van de Holocaust leek God ook onzichtbaar, maar gebruikte Hij mensen om individuele joden te redden uit de handen van de nazi’s. Waren er schuilplaatsen, ook in onze regio.
Laten we in de naam van Jezus nooit mensen uitsluiten enkel op basis van hun anders-zijn. In het uitsluiten van anderen ligt de kiem van het kwaad.
Goede groet vanuit Kampen, Bart van ’t Ende  
                                                          
Vierende gemeente
Zondag 9 februari
Gezin, School, Kerk-dienst
Onze kerkelijk werker, Bart van ’t Ende heeft deze dienst met de leerkrachten en de kinderen van de basisschool voorbereid en is de voorganger. De kinderen van de school werken mee. Het thema van de dienst is: Het Koninkrijk van God is: ” Schatzoeken! “ Iedereen is van harte welkom! De dienst begint om 10.00 uur. Alle kinderen mogen voor in de kerk zitten.

De 2e collecte is voor Compassion.
Compassion helpt kinderen die het niet zo goed hebben als wij en in armoede leven.
De hulp richt zich niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. Ze helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.


Zondag 16 februari
Deze morgen gaat Ds G. H. Labooy uit IJsselmuiden voor. De 2e collecte is voor het orgel.
In deze dienst wordt Myrthe Hannah gedoopt. Zij is de dochter van Wilco en Esther Groen en zusje van Job en woont in IJsselmuiden.

Zondag 23 februari
Oud-Kampereilander Ds. K. de Lange gaat voor in deze dienst. De 2e collecte is voor Open Doors.
260 miljoen. Zoveel christenen lijden op dit moment wereldwijd onder vervolging. In landen als Noord-Korea, India, Burkina Faso, Iran en de Malediven zitten mensen gevangen, lijden ze honger, worden ze mishandeld of door hun familie met de nek aangekeken. En waarom? Omdat ze geloven in Jezus Christus.
 
Lied van de maand
De geschiedenis van de bruiloft te Kana is voor ons allemaal een bekende geschiedenis. Op deze bruiloft verricht Jezus Zijn eerste teken. Deze geschiedenis wordt daarom vanouds gelezen in de periode na Kerst: de Epifaniëntijd (verschijningstijd).

Dit lied – nr. 525, Wij willen de bruiloftsgasten zijn – is niet alleen een navertelling van deze geschiedenis, zoals deze is beschreven in Johannes 2. De dichter heeft er voor gekozen om het lied in de wij-vorm te schrijven. Hierdoor worden wij betrokken bij deze geschiedenis; wij worden als het ware de bruiloftsgasten.

De eerste vier verzen beschrijven het verhaal van het water dat door Jezus wordt veranderd in wijn. In het vijfde vers kijken we verder; naar de toekomst. We zijn uitgenodigd voor hét bruiloftsfeest. Jezus draagt ons over de watervloed (nu als teken van de dood; de dood die overwonnen wordt).
De wijn is nu het teken van onze redding geworden. Het bloed van Jezus waardoor wij gered zullen worden; de wijn van het Avondmaal wordt ook geduid als het bloed van Christus.

In de coupletten zien we regelmatig een boogje onder twee worden (of lettergrepen) staan. In de melodie staat hierboven altijd een lange noot. Daardoor kunnen we dan de woorden met twee korte noten zingen. Dat is ook terug te horen in de uitvoering op de website.
Op de website vindt u een uitvoering van de eerste 3 coupletten van dit lied.

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Kindernevendienst

De aankomende zondagen gaan we verder werken en lezen uit Ezra. We mogen zondag 2 februari lezen dat de tempel gebouwd wordt en dat dat niet zonder slag of stoot gaat, Ezra 3-4. Zondag 9 februari is de GSK dienst. Zondag 16 februari lezen we voor het laatst uit Ezra en dan wel de hoofdstukken 7-10 waarin we mogen lezen over Ezra vraagt trouw aan Gods geboden. Zondag de 23e lezen we uit Mattheüs 21:1-11 De intocht van Jezus in Jeruzalem.

Vriendelijke groet,
Corjanne

Vrijwilligers
Onze gemeente kan niet zonder vrijwilligers. We hebben er veel. Nu zijn er een paar mensen om verschillende redenen gestopt met hun vrijwilligerswerk. Deze mensen willen we heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet. Maar dat betekent ook dat we op zoek zijn naar andere mensen die taken over willen nemen. Wie meldt zich aan voor de schoonmaakgroep, de commissie Lief en leed en voor het College van Advies? Dat kan via een mail naar de scriba.
Roemeniëreis geannuleerd

Graag hadden we als commissie verder nagedacht over een werkreis naar Roemenië, maar helaas moeten we een teleurstellend bericht melden; de reis in de zomer gaat niet door… De contacten met de lokale bevolking, de plannen en de ontwikkelingen verlopen zeer traag, waardoor wij als commissie niet tijdig met hen de werkreis kunnen voorbereiden. Wij gaan ons als commissie beraden of we in 2021 alsnog een project kunnen ondersteunen bij het kindertehuis of in Pacureni. Tegelijkertijd kijken we of we mogelijk elders een werkproject kunnen ondersteunen.

Oud-ijzerinzameling
De jaarlijkse transporten van aardappelen, mais, uien en het transport van kleding en meubelen gaat wel door. Daarom houden we op zaterdag 11 april een oud-ijzerinzameling bij de Veenhof in Kamperveen en op Kampereiland.
 De Roemeniëcommissie

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Miny Pelleboer
 
terug