College van Advies College van Advies
Het college van advies bestaat uit 6 gemeenteleden die tot taak hebben: Het adviseren van de kerkrentmeesters bij allerlei werkzaamheden en het onderhoud, het rondbrengen van de enveloppen voor Actie Kerkbalans, goedkeuren begroting kerkrentmeesters, goedkeuren jaarrekening kerkrentmeesters. In het college van advies zitten op dit moment Rien Hofstede, Corjanne van der Linde, Bertine van den Berg, Jennie Schrijver, Marten Pelleboer en er is nog een vacature . Een 3-tal vergaderingen gedurende het winterseizoen staan meestal op het programma samen met de kerkrentmeesters.

 
terug