Over ons Over ons
De kerkenraad
Als kerkenraad vergaderen we ongeveer tien keer per jaar, alles wat met het gemeente zijn te maken heeft komt aan de orde. Hoe kunnen we als kerk verantwoord omgaan met vele maatschappelijke vraagstukken, en hoe kunnen we dit vanuit bijbels perspectief toepassen in ons dagelijks leven, ons dagelijks geloofsleven, en in het samen gemeente zijn. Maar ook praktische dingen zoals de aanschaf van de beamer, onderhoud en invulling van de erediensten horen daar bij.  Daar hebben we als kerkenraad u en jullie bij nodig, en willen jullie daar bij betrekken. We willen de komende wintermaanden een gemeenteavond organiseren, om als kleuren van de regenboog, samen kerk en gemeente te kunnen zijn, zodat we GODS woord kunnen blijven horen, verstaan en bewaren, en met respect voor elkaar bouwen aan het licht van GODS komende KONINKRIJK.
De kerkenraad bestaat op dit moment uit:

Drie ouderlingen: Baetrix Knol, Klaas Dijkstra en Miny Pelleboer 
Drie diakenen: Ingrid Bolsius, Mieke Roetman en Joke van der Kolk.
Drie ouderling-kerkrentmeesters: Martijn Knol (tevens voorzitter kerkenraad.), Herwin Keulen en Karlo v.d. Linde (scriba en contact persoon van de kerk)

College van advies

Het college van advies bestaat uit 6 gemeenteleden die tot taak hebben: Het adviseren van de kerkrentmeesters bij allerlei werkzaamheden en het onderhoud, het rondbrengen van de enveloppen voor Actie Kerkbalans, goedkeuren begroting kerkrentmeesters, goedkeuren jaarrekening kerkrentmeesters. In het college van advies zitten op dit moment Rien Hofstede, Corjanne van der Linde, Bertine van den Berg, Jennie Schrijver, Marten Pelleboer en er is nog een vacature . Een 3-tal vergaderingen gedurende het winterseizoen staan meestal op het programma samen met de kerkrentmeesters.

Pastorale zorg
Pastoraat heeft veel betekenissen. Voor mij is pastoraat geloofshulp bieden als levenshulp. Dat tijdens het pastoraat het kleine verhaal van mensen verbonden wordt met het Grote Verhaal van God. En dat kleine verhaal kan bestaan uit vreugde of verdriet, gezondheid of ziekte, leven of sterven. Deze taak voeren de ambtsdragers uit, in het bijzonder de ouderlingen, maar ook is dat een taak voor een ieder van ons. Als gemeente van Christus zijn we allemaal verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar. Elkaar te mogen bijstaan in het (geloofs)leven. Als kerkelijk werker mag ik ook die taak uitvoeren. Wanneer u of jij daar behoefte aan hebt; bel, mail of app gerust. Ik kom graag bij u  langs, maar mijn deur in Kampen staat ook voor u open. Wanneer u wilt bellen is dinsdagochtend of donderdagochtend het beste. Misschien ten overvloede, hierbij mijn gegevens:

Bart van ’t Ende - 2e Ebbingestraat 43 - 8261 VW Kampen – tel:06-38489122

Commissie Lief en Leed
De commissie  ‘Lief en Leed’  bestaat uit een 3-tal dames (Tekla Buijert, Annemarie van den Brink en Tinie Koersen) en is betrokken bij ‘Lief en leed’, waarbij u kunt denken aan:
-een bloemetje voor nieuw ingekomen personen
-het bezoeken van ouderen en zieken
-het bezoeken van de ouders bij de geboorte van een kind

Verjaardagsfonds
Alle gemeenteleden krijgen op of net na hun verjaardag een kaartje en het verjaardag zakje. De bijdrage die met deze verjaardag zakjes wordt opgehaald proberen wij zo goed mogelijk te besteden binnen de kerk. Zo zijn de gordijnen vervangen, is er een schermpje gekomen op de kansel zodat de predikant kan zien wat er op de beamer komt. Het volgende doel wordt een tuinbank met informatiebord deze zal in de tuin van de kerk geplaatst worden. Als dit afgerond is zal er door het college van advies en de kerkrentmeesters een nieuw “doel” uitgekozen worden. Mocht er per ongeluk géén kaartje bij iemand bezorgd zijn dan horen wij dat graag van u, en zullen wij er zorg voor dragen dat er de volgende verjaardag wel een kaartje bezorgd wordt. Een ieder die al een bijdrage heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor! Nog niet gegeven? Uw verjaardag gift kunt u in het zakje en daarna in de collectezak doen. Contactpersoon van het verjaardag fonds is: Henk van der Steege, 038-3388230.

Beamerteam
Binnen de kerk is een aantal (meest jonge) mensen actief in het beamerteam. Tot nu toe is de beamer alleen gebruikt bij speciale diensten en de laatste tijd ook om het eerste lied uit het nieuwe liedboek te zingen. Maar omdat er voor gekozen is om dit najaar over te stappen op het nieuwe liedboek gaan we alle liederen projecteren. Alles uit het nieuwe liedboek is (met abonnement) eenvoudig te downloaden, compleet met notenbalken. We merken dat veel mensen dat toch erg prettig vinden. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uit andere bundels te zingen maar deze zijn vaak niet met notenbalk op internet te vinden, vandaar dat het dan vaak bij alleen de tekst zal blijven. Predikanten gebruiken steeds vaker foto’s of andere afbeeldingen om dingen te verduidelijken. Ook wij denken dat op deze manier de beamer in de kerk van toegevoegde waarde kan zijn. Omdat we straks iedere dienst beamen is versterking van ons team van harte welkom. Heel moeilijk is het echt niet; je hoeft geen computerfanaat te zijn. Een klein beetje verstand van PowerPoint is eigenlijk al voldoende! Gerja, Corjanne, Anouk, Loes, Thijs, Anna, Corine en Jan Bernard.

Kostersteam
Iedere zondag staan de deuren van de kerk voor u open, het kerkpad is geveegd (van blad of sneeuw), de liturgieborden zijn klaar gemaakt en de juiste kleur kanseldoek is opgehangen. De temperatuur van de kerk wordt ingesteld en de luidklok ingeschakeld. De predikant en u als kerkbezoeker worden door hen welkom geheten. Al enkele jaren worden deze werkzaamheden door 6 gemeenteleden, Jan Stapel, Erik van der Linde, Klaas Dijkstra, Jan Bernard van Ittersum, Jeannette Knol en Hanneke van der Linde, uitgevoerd hetgeen zij uiterst serieus en secuur doen. Naast de bovengenoemde taken zijn de kosters tevens bhv’er, zij gaan eens in de twee jaar op herhalingscursus om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Voor vragen en/of suggesties kunt u terecht bij de kostercoördinator. Martijn Knol (06-20554142)

Schoonmaakteam
Zoals u weet wordt vanaf oktober 2009 het kerkgebouw bij toerbeurt door vrijwilligers, wekelijks, bijgehouden. Dit wordt gedaan met 6 teams van 2 à 3 personen. Bij deze een oproep voor dames of heren die ook af en toe kunnen helpen, of die we op de reservelijst mogen zetten. Graag uw reactie. Contactpersoon: Martijn Knol (0620554142)
Daarnaast wordt 1x per jaar de grote schoonmaak gehouden. We proberen dit doorgaans eind april te organiseren. Er worden zaken aangepakt welke bij de reguliere schoonmaak niet gedaan worden. Hierbij kan gedacht worden aan het lappen van de (hoge) kerkramen, het schoonmaken van de dakgoten en zelfs het smeren van de kerkklok!   We proberen (en dat lukt doorgaans goed met genoeg vrijwilligers) om in één zaterdag morgen alles aan te pakken. De afgelopen jaren mogen we in ieder geval terugkijken op zeer geslaagde en super gezellige ochtenden, waar we op een actieve manier bezig zijn binnen de kerk.

Groen in en rond de kerk
Met de feestdagen en trouwdiensten zorgt Karin van Dijk ervoor dat er bloemen in de kerk staan. Na afloop van de dienst worden deze bloemen bezorgd bij één van de gemeenteleden. Met de kerst hangen en staan er altijd mooie kerststukken in de kerk, deze zijn de afgelopen jaren gemaakt door Jennie Schrijver. Deze bloemstukken worden 2e kerstdag Kampereiland-breed uitgedeeld door de commissie van de kerstgezinsdienst, dus aan gemeenteleden en niet-gemeenteleden. De jeugddienstcommissie verzorgt de bloemen zelf en zorgt er ook zelf voor dat de bloemen na de dienst worden bezorgd. Mocht u of jij iemand weten voor de bloemengroet wilt u dat dan laten weten aan de scriba?

Ook rondom de kerk is er het nodige groen dat onderhouden wordt, wekelijks zorgt Henk van der Steege ervoor dat het gazon gemaaid wordt. Daarnaast moeten de heggen zo af en toe worden gesnoeid, de perkjes worden onderhouden, het pad onkruidvrij gemaakt worden. Gelukkig hebben Jan Stapel en Henk van der Steege groene vingers, maar een paar extra helpende handen kunnen we hierbij nog wel gebruiken.

Missionaire commissie
Hoe is het begonnen? Vanuit de diaconie zijn we naar een missionaire avond geweest, o.l.v. ds. van Ark (2009). Aan de hand van het boekje “30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente” zijn we aan de slag gegaan. Er zijn mensen gevraagd of ze met ons mee willen denken/praten. Met het genoemde boekje erbij is gekeken welke “modellen” van toepassing zijn in onze gemeente. Het is geen geheim dat er steeds minder mensen (jongeren) naar de kerk gaan. Kunnen we door bv. een dienst anders in te vullen mensen (jongeren) naar de kerk “trekken”?
Er worden nu meerdere open diensten gehouden. Deze diensten worden niet geleid door een predikant maar door een aantal commissieleden. 

Ook Kampereiland helpt….!! is vanuit de missionaire commissie ontstaan. Samen iets ondernemen om de levensstandaard in een dorp in Roemenië omhoog te krijgen. Een pracht project was het realiseren van een waterput in het dorp. Dit doen we samen met de Hervormde Kerk van Kamperveen en de Gereformeerde Kerk van het Zuideinde door verschillende acties te organiseren Ook door er goederen, kleding, (kinder)schoenen naar toe brengen en waar mogelijk is te helpen.Mocht u/jij eens willen helpen met opzetten van een zangdienst, het laden van het goederen of een actie t.b.v. Roemenië, laat het ons weten! 

De commissie die de opendiensten verzorgen bestaat uit :Gerda Beelen en Annita Dijkstra. De commissie die de activiteiten voor Kampereiland helpt…!! verzorgt bestaat momenteel uit: Marianne van ’t Oever, Mieke Roetman, Gerda Beelen, Marten Knol en Kor Koers.

.
terug