Kerkblad 03-06-2019 Kerkblad 03-06-2019
Van der kerkelijk werker
Juni is de feestmaand van de Heilige Geest. We vieren het feest dat Hij gekomen is. En met recht een feest. Waar Christus bijna stilletjes werd geboren in een stal, wordt de komst van de Heilige Geest duidelijk gemarkeerd. Iedereen ziet en bemerkt het (Hand. 2:1 – 12). Laten wij als ontvangers van de Geest blij zijn, en de grote daden van God zichtbaar maken in ons leven en lied (Ps. 72: 17 – 19).

Ik wens u en jou een vreugdevol Pinksteren toe.
Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Zondag 9 juni, Pinksteren
Op 9 juni is mevrouw H. Kramer- de Jong voorganger in de Pinksterdienst. Het feest van de Geest, komt u het meevieren? De extra collecte gaat naar kerk in actie, pinksterzending. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd.

Zondag 16 juni
Deze zondagmorgen hoopt dominee D. Wolters uit Vollenhove bij ons voor te gaan. De extra collecte is bestemd voor vluchtelingenwerk Kampen.

Zondag 23 juni
INTERKERKELIJKE TENTDIENST KAMPEREILAND
Zondag 23 juni 2019 hopen we deze dienst weer te houden op het veld voor de
kerk. Het thema is: "KLEUR BEKENNEN."
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Band Gware uit Kampen. De
dienst begint om 10.30 uur en koffie/thee
limonade vanaf 9.45 uur. Iedereen is van harte welkom! 


Met een hartelijke groet,
Tentcommissie Kampereiland

Kindernevendienst
Vanaf zondag 26 mei lezen we uit Johannes. Het thema is: Aangeraakt door Gods Geest. Zondag 23 juni voor de tentdienst is er de gelegenheid voor de kinderen om wat leuks te knutselen wat natuurlijk heeft te maken het thema van de dienst. Zondag 30 juni lezen we uit Lucas 9: 51 – 62 hierin mogen we lezen over hoe wij Jezus mogen volgen.

Vriendelijke groet,
Corjanne

Lied van de maand
De zondag na Pinksteren is Zondag Trinitatus: het feest van de Heilige Drie-eenheid. Vanaf deze zondag zingen we lied 706: Dans mee met Vader, Zoon en Geest. Een lied over de Drie-eenheid.

In ons lied wordt de Drie-eenheid voorgesteld als een dans. De gedachte hierachter is dat in een dans de partners gelijkwaardig zijn en er geen hiërarchisch verschil is. We moeten ons daarbij dus een rondedans voorstellen van drie personen. In de Drie-eenheid is de één niet belangrijker als de andere; dan zou de dans verkeerd gaan. Het is een samenspel, waar de liefde leidt (zie couplet 1).

In het eerste couplet begint de dans met de Schepping, die van de wereld een dansvloer maakt. Het tweede couplet gaat over Christus, die de dood heeft overwonnen. De uitstorting van de Geest met Pinksteren zien we in het derde couplet.

In het vierde couplet doen wij mee met de rondedans. Niet als gelijkwaardige danspartners, maar wij dansen in het rond om Vader, Zoon en Geest.

De dans van Vader, Zoon en Geest is verweven met ons leven. De wereld van vandaag is bedoeld als dansvloer, waar de liéfde leidt.

Op de homepagina vindt u een uitgebreidere toelichting bij het lied en de melodie. Ook staat hier een link naar een uitvoering van het lied.

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Tot slot
Voor meer informatie over kerkdiensten en activiteiten verwijzen we u graag naar onze maandbrief.

Namens de kerkenraad gezegelde diensten toegewenst en de hartelijke groeten,
Karlo van der Linde
 
terug