Kerkblad 02-12-2019 Kerkblad 02-12-2019

Van de kerkelijk werker
Lichtkring van Jezus
‘Het volk wat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.’ (Jesaja 9:1).

De wereld wordt weer donkerder om ons heen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk dat de dagen korter worden en figuurlijk als we zien naar de (wereld)problemen die ons omringen. Het lijkt wel of het steeds duisterder wordt om ons heen. Als wereld tasten we in de donkerte om ons heen of staren we als mensen naar de grond waar het zicht ook niet beter is. En met menselijke middelen willen we de wereld herstellen. De een kijkt naar de overheid, de ander naar de economie en iedereen kijkt naar de technologie. Dingen zijn duister maar we geloven dat we een eind kunnen maken aan die duisternis met behulp van vernuft en innovatie. Deze zoektocht gaat ons niet helpen. We vergeten voortdurend dat we God niet zijn.
Daarom kwam God zelf naar ons toe. Om ons bij te staan en te verlossen van de gedachte dat we het zelf niet kunnen en hoeven op te lossen. Jezus’ komst als het schitterende Licht heft de duisternis op wanneer we naast Hem gaan staan. Zo hebben we voldoende licht om in het leven te staan, voldoende licht om de duisternis te verslaan.

Het licht sijpelt deze periode door de duisternis om met kerst in overvoed over ons heen uitgestort te worden! Deze boodschap van hoop en licht wil ik u en jullie meegeven in deze adventsperiode.

Een goede groet vanuit Kampen, Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Zondag 8 december
Op tweede advent hoopt dominee F. Verboom uit Kampen bij ons voor te gaan. Deze morgen zal de Heilige doop bediend worden aan: Stijn Christiaan Jonathan van der Kamp, zoon van Arjen en Leonie van der Kamp. En Owen Gerjan van Dijk, zoon van Johan van Dijk en Ashley Bos. De collecten zijn bestemd voor diaconie en kerk en voor het orgelfonds.

Zondag 15 december
Dominee W. Smit uit Zwolle hoopt op derde advent in de ochtenddienst bij ons voor te gaan. De tweede collecte is bestemd voor Edukans.

Zondagavond 15 december is er ook een jeugddienst!
De dienst zal dit keer geheel geleid worden door de Praiseband X-press. Het thema voor deze dienst is: Just4u! Welke rol speelt God in jouw leven? Wil jij een relatie met Hem? Ben je benieuwd wat Hij heeft gedaan voor jou? In ‘Just 4 U!’ gaat het allereerst om de vraag wie God is.
Van harte welkom!

Lied van de maand
Advent is de tijd van de verwachting, waarin we uitkijken naar de komst van het kindje Jezus. Bekende verhalen uit de Adventsperiode zijn de geschiedenissen van Maria en de engel, het bezoek van Maria aan Elisabeth, Zacharias in de tempel en de geboorte van Johannes. Geschiedenissen die we lezen in Lucas 1. Het lied dat we in deze Adventsperiode als lied van de maand hebben gekozen gaat over deze geschiedenissen: lied 464 – Een engel spreekt een priester aan.

Het lied bestaat uit iedere keer groepjes van twee coupletten die bij elkaar horen; iedere keer eerst de verhaallijn uit het evangelie, waarop een uitleg volgt. Als het ware een Bijbels catecheselied.
Couplet 1, 2 – Zacharias en de engel in de tempel
Couplet 3, 4 – De engel ontmoet Maria
Couplet 5, 6 – Maria bezoekt Elisabeth
Couplet 7, 8 – De geboorte van Johannes
Couplet 9, 10 – De engel spreekt tot de herders in het veld

Het lied wordt gezongen op de waarschijnlijk bekende melodie van het lied Vom Himmel hoch da komm ich her. Een Kerstlied dat Luther schreef voor kinderen (zie lied 469).
Een (gedeeltelijke) uitvoering van het lied kunt u beluisteren op de website.

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen
 
Verjaardagsfonds
Richting het eind van 2019 een oproep aan de mensen die nog een verjaardagsfondszakje thuis hebben liggen. Deze kunt u in de collectezak stoppen of afgeven bij Henk van de Steege. Het project van vorig jaar (informatiebord, picknickbank en straatwerk hieronder), zal hopelijk binnenkort worden afgewerkt. Met de opbrengst van dit jaar, willen de beschoeiing bij de achteringang vernieuwen wat eenvoudige verlichting langs het pad plaatsen en het straatwerk waar nodig herstellen.

Tot slot
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde
 

terug