Kerkblad 14-10-2019 Kerkblad 14-10-2019

Van de kerkelijk werker
Twee jaar geleden verbleef ik met vrienden in Israël in de Kibboets Nes ‘Ammim (teken voor de volkeren, Jesaja 11:10). Een Kibboets is een dorp waarin veel samen wordt gedaan, je vormt samen met anderen een gemeenschap. Veel Nederlandse jongeren gaan daarheen om voor een periode vrijwilligerswerk te doen. Het doel van deze Kibboets is om in gesprek te gaan met Palestijnen, joden, christenen, Israëliërs en Arabieren. Om te laten zien dat je wel samen kunt leven. Een onmogelijk opgave lijkt mij…
Afgelopen zondag 6 oktober was het Israël zondag. We denken dan aan onze band met Israël. Wat zij en de Palestijnse volkeren moeten doormaken. Tijdens onze reis zijn we ook bij de grens van de Gaza-strook geweest. Hebben we granaatinslagen gezien, verbrande velden, jonge soldaten gesproken die voor brandweerman moeten spelen, verhalen gehoord dat de Palestijnse gebieden er slechter aan toe zijn dan derde wereldlanden.
Door dit eindeloos conflict worden we erbij stilgezet dat de mens niet is gemaakt voor vrede en liefde. Maar voor oorlog en haat. Dat heet zonde. Niemand uitgezonderd. Laten we bidden voor vergeving, bidden voor vrede, bidden voor Nes ‘Ammim, bidden voor de terugkomst van Jezus, want dan zal het echt vrede zijn. Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Zondag 20 oktober
Aankomende zondag hoopt dominee B. Gijsbertsen uit Kampen bij ons voor te gaan. De collecte is bestemd voor diaconie en kerk, de tweede voor het werk van kerk in actie voor jongeren in Colombia en andere wereld diaconale projecten.

Zondag 27 oktober
Op de laatste zondag van oktober hoopt dominee K. de Lange uit Lelystad bij ons voor te gaan. De collecten zijn bestemd voor diaconie en kerk en voor het onderhoudsfonds.

Zondag 3 november
De heer G.J. Lipke uit Elburg hoopt op deze zondag bij ons voor te gaan. Naast de gebruikelijke collecte voor diaconie en kerk, wordt er een collecte gehouden voor het orgelfonds.

Thema avond ouders en tieners
Voor donderdag 7 november worden alle ouders uitgenodigd van Kampereiland met tieners in de leeftijd van 11 tot 17 jaar. We willen met elkaar in gesprek gaan over wat een tiener bezig houdt in het leven en wat ouders bezig houdt bij de (geloofs)opvoeding. We hopen op een waardevolle avond. De avond start om 20.00 uur in de consistorie. Tot dan en met goede groet, Bart van ‘t Ende

Locatie inzameling goederen Roemenië
Inmiddels is het alweer een maand geleden dat er een volgeladen vrachtwagen met goederen vanuit Kamperveen naar Roemenië is vertrokken. De inwoners van Pacureni en de leiding van het kindertehuis in Glodeni hebben het met grote dankbaarheid ontvangen! We willen u bedanken voor alle kleding en goederen, die ingebracht zijn!

Voorheen verzamelden we de goederen voor Roemenië in de schuur bij Peter van de Steege. Hij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen hem en zijn vrouw bedanken voor het jarenlang beschikbaar stellen van hun schuur voor de hulpgoederen!

Het afgelopen jaar werden de meubels etc. al bij Ruth en Hillie Kloek verzameld. Wij zijn dankbaar dat zij de schuur beschikbaar willen stellen voor het inzamelen van de hulpgoederen. Vanaf nu mogen alle spullen (kleding, schoenen, meubelen, speelgoed etc.) naar Ruth en Hillie Kloek worden gebracht op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur, Hogeweg 20. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhindert zijn, dan graag eerst even contact opnemen (038-3636273) met Kloek voor een ander moment!

Alvast bedankt!
De Roemeniëcommissie

Vacatures kerkenraad
Wegens einde ambtstermijn diaken Ingrid Bolsius en kerkrentmeester Karlo van der Linde ontstaan er per januari 2020 twee vacatures. We vragen u om namen van gemeenteleden in te dienen welke u geschikt acht voor het ambt. U heeft hiervoor de gelegenheid tot en met zondag 22 oktober

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde
 

terug