13-06-2020

Zo rond de 10e van mei kregen we bericht van de transporteur dat men mondjesmaat probeerde om de transporten weer op gang te krijgen. Allereerst was er een vrachtwagen (begin maart geladen, waarin ook nog pootaardappelen e.d. stonden) op weg gegaan. Wel kreeg men met de nodige quarantainemaatregelen te maken, wat zorgde voor langere reis/wachttijden. Zo langzamerhand gaan er weer meer transporten op weg. Een probleem is wel dat het laden van de vrachtwagen eigenlijk niet kan omdat men zich moet houden aan de 1,5 meter afstand. Dat heeft ons doen besluiten om voorlopig nog niet aan de slag te gaan. Bovendien behoren de meest vrijwillige laders, gezien de leeftijd, tot de “risicogroep”.

Eind juni gaan we, met het in acht neming van de 1,5 meter, overleggen of het reguliere transport van begin september moet/kan doorgaan en hoe we dat gaan regelen. Daar over meer in de volgende nieuwsbrief.

Hoe staat het de corona in Pacureni? Enige tijd terug is er contact geweest. Het dorp is vrij van corona! Men houdt zich streng aan de opgelegde regels. Het dorp ligt vrij afgelegen, in dit geval had dat een positieve uitwerking. De winkel wordt wel van de nodige spullen voorzien. Maar men komt het dorp niet uit en er komt ook niemand naar het dorp toe. Hoe het elders is in Roemenië durf ik zo niet te zeggen.

Afgelopen voorjaar zouden we ook de oud ijzer inzameling plaatsvinden. Ook niet doorgegaan. Daarvoor komt nog een nieuwe datum. We hopen dat het ergens in september kan gaan plaatsvinden. Zodra de datum bekend is laten we het horen.

De commissie
terug

Agenda

Kerkdienst

20 sep 2020 om 9:30

Start bijbelkring

21 sep 2020 om 20:15

Kerkdienst

27 sep 2020 om 9:30

Start catechisatie

01 okt 2020

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.