WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Per 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Deze verzorgt de catechisaties en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie


Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.

 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener, Fré Schrijver, al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze ochtend- en avonddiensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan. De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Gedicht Gedicht

Een mens, die je reisgenoot wil zijn

Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt - licht en donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.

Een mens, die je peilt en respecteert.
Eén die de loop van je gedachten volgt,
de loop van je dromen, het ritme van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je
werkelijk bent.

Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot
wil zijn. Enzovoort.

Hans Bouma
uit: Liefde (uitgave Protestantse Kerk 2011)